flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH


FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ

PROCEDURY KORZYSTANIA
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

moodle

 

 

 

 

 


moodle

 

 

 

 

 


moodle

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE:

Prosimy o komunikowanie się
z wychowawcami i nauczycielami
poprzez dziennik elektroniczny

do pobrania:
druk zwolnienia z zajęć

druk usprawiedliwienia

druk zwolnienie z w-f


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę


Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 43 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2020”.


tarcza

Według najnowszego rankingu szkół
średnich przygotowanego przez 
portal WaszaEdukacja.pl Technikum Ekonomiczne
zajęło TRZECIE MIEJSCE PODIUM
wśród najlepszych techników w Lublinie.

ZAPRASZAMY DO NAUKI W ZSE
oferta edukacyjna 2021/2022


NARODOWY SPIS POWSZECHNY
https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/


Zachęcamy do odwiedzania Platformy współpracy
szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin
https://zawodowcy.lublin.eu/


Projekt „Fachowcy jutra”
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest jedną ze szkół biorących udział w projekcie "Fachowcy jutra" realizowanym okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Projekt "Przejdź na zawodowstwo ..."
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

Microsoft Azure Dev Tools for Teachingmoodle
Program licencyjny Azure Dev Tools for Teaching zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogliwykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
25 czerwca 2021 roku zakończył się rok szkolny 2020/2021. Miniony rok był wyjątkowy dla uczniów Szkół Vetterów ze względu na naukę w siedzibach zastępczych spowodowaną remontem zabytkowego budynku ZSE przy ulicy Bernardyńskiej 14, ale też trwającą wiele miesięcy naukę w trybie zdalnym. Pomimo przeciwności uczniowie wielu klas odnosili sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach, a w XVI Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym prawie 80 uczniów, czyli niemal 10% wszystkich promowanych, otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Gratulujemy sukcesów i życzymy słonecznych, beztroskich, bezpiecznych wakacji. ZOBACZ ZDJĘCIA
Sukces w Konkursie pt: "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie"
W gronie osób, których prace zauważyło i doceniło Jury Konkursu, znalazły się projekty wychowanków Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie: Kacpra Banaszaka (Laureata Konkursu, ucznia klasy 2blp, przygotowanego przez polonistę, Pana Arkadiusza Kucińskiego) oraz Magdaleny Fijołek (uczennicy klasy 2bl, której praca, tworzona pod kierunkiem polonisty, Pana Mateusza Wieczorka, zdobyła Wyróżnienie). Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! ZOBACZ ZDJĘCIA
Zakończenie nauki w klasach maturalnych
30 kwietnia 2021 roku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, uczniowie klas trzecich XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum Ekonomicznego odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Chociaż nie było uroczystego zakończenia, to pomimo wszystko ten dzień był dla uczniów, wychowawców i dyrekcji Szkoły wyjątkowy. Od 4 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne - w tym roku na trochę innych zasadach, bo tylko egzaminy pisemne i wszystko w rygorze sanitarnym. Do egzaminów przystąpi 49 maturzystów z LO, 152 maturzystów z TE oraz 53 absolwentów z lat poprzednich. Wszystkich zdającym życzymy powodzenia.
Sukces w XV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej
19 kwietnia ogłoszono wyniki XV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Uczniowie naszej szkoły Joanna Kowalczyk oraz Grzegorz Kompaniejec z klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego zaśpiewali na nim w duecie piosenkę „La vie en rose” Édith Piaf. Jury pod przewodnictwem Diany Świder - wokalistki oraz tłumaczki języka francuskiego doceniło występ naszych uczniów przyznając im III miejsce. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez romanistkę Annę Brudny. Gratulujemy!
XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
W dniach 14-15 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 3 ft Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów: Mateusz Gołek i Julia Trojanowska brali udział w XII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tytułem przewodnim tej olimpiady były "Działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii". Nasi uczniowie rywalizowali ze 155 uczniami z wielu innych szkół hotelarskich naszego kraju. W specjalistycznych zmaganiach (na szczeblu centralnym) uczestniczyło już tylko 38 uczniów z szkół średnich z całej Polski .... więcej
Wygrana w V Międzyszkolnym Konkursie: „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”
26 lutego 2021 r. ogłoszono oficjalne wyniki Konkursu. Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o losach Polaków, Zesłańców Sybiru, kształtowanie tradycji patriotycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych, informatycznych i literackich. Wśród nagrodzonych materiałów zostały zauważone teksty uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. I miejsce zajął Daniel Cur (z klasy 2 bl), a wyróżnienie – Magdalena Fijołek (z klasy 2 bl).  Opiekunem merytorycznym Wychowanków był polonista, Mateusz Wieczorek. Gratulujemy! szczegóły
Maturzyści podjęli ostateczne decyzje

8 lutego 2021 roku to graniczna data zmian w deklaracjach maturalnych. W tym roku duże zmiany w strukturze egzaminu: nie będzie egzaminów ustnych oraz nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.
Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
W styczniu 2021 r. ogłoszono wyniki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Wśród  docenionych prac I miejsce zdobył tekst Magdaleny Fijołek (Uczennicy klasy 2bl), a wyróżnienie otrzymał utwór stworzony przez Alicję Słowik (także Uczennicę klasy 2bl). Opiekunem merytorycznym Wychowanek był polonista, Mateusz Wieczorek .... więcej
Semestr I zakończony
Zakończył się I semestr roku szkolnego 2020/2021. Sytuacja epidemiczna i zdalne nauczanie wymusiły zmiany w kalendarzu szkolnym. Ostatecznie II semsestr rozpoczynamy 8 lutego 2021 r.
Wyniki konkursu poetyckiego
30 grudnia 2020 roku zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego MOJE WESTERPLATTE, MÓJ STRUMIEŃ I ŹRÓDŁO, dedykowanego św. Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin. Konkurs był zorganizowany we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego i Fundacją Rozwoju KUL. W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zdobyła Oliwia Gorgol uczennica klasy 2bl XVI Liceum Ogólnokształcącego , której opiekunem był polonista Mateusz Wieczorek. Gratulujemy!
Działalność wolontariatu w ZSE
Święta Bożego Narodzenia to czas wzmożonej aktywności związanej z wolontariatem, jednak warto opowiedzieć też o wszystkich inicjatywach młodzieży w bieżącym roku szkolnym. więcej
Patriotyczne akcje organizowane przez MEN
Tradycja i pamięć o przeszłości jest ważnym elementem w kształtowaniu młodego człowieka. Uczniowie Naszej Szkoły podejmują różne inicjatywy, których celem  jest upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci historycznych.  W ramach tych działań bierzemy udział w akcji „Szkoła pamięta”propagowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, co odeszli, a szczególnie o lokalnych bohaterach, którzy związani są z historią naszego regionu, miasta, społeczności. W bieżącym roku bierzemy również udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”, w ramach której 10 listopada o godz. 11.11 odśpiewamy „Mazurek Dąbrowskiego”.
Certyfikat Szkoła w Chmurze
Szkoła otrzymała certyfikat za aktywny udział w akcji organizowanej przez Microsoft. Szkoły w Chmurze Microsoft, do której należy ZSE, tworzą społeczność szkół, które są zaangażowane w transformację cyfrową edukacji. ZOBACZ certyfikat
Sukces w ogólnopolskim konkursie
Uczennica klasy 2bl XVI Liceum Ogólnokształcącego Oliwia Gorgol zajęła drugie miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Historyczno–Literackim Polskie więźniarki w Ravensbrück i otrzymała nagrodę - wyjazd edukacyjny do Muzeum Pamięci i Przestrogi w Ravensbrück. Opiekunem uczennicy był polonista Mateusz Wieczorek. Gratulujemy!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020 roku, we wtorek, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie rozpoczęli rok szkolny 2020/2021. Nie było jeszcze nigdy takiego rozpoczęcia - bez sztandaru szkoły i pięknej uroczystości. Ze względu na pandemię (zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19) wychowawcy spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Pani dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk odwiedziła wszystkie klasy pierwsze uczące się w siedzibach zastępczych i powitała uczniów w nowej szkole.
Wszyscy uczniowie przyjęci w tym roku do ZSE, to absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. Mamy w ZSE trzyletnie Liceum Ogólnokształcące i czteroletnie Technikum Ekonomiczne - oba po gimnazjum oraz już dwa roczniki czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum po szkole podstawowej. Uczymy w dwóch różnych podstaw programowych przedmiotów ogólnokształcących oraz "starych i nowych" przedmiotów zawodowych.
W roku szkolnym 2020/2021 jest 37 oddziałów, w tym 7 klas pierwszych.
W całym Zespole Szkół uczy się 1003 uczniów, z czego do egzaminu maturalnego może przystąpić 203 uczniów klas maturalnych.
W szkole jest zatrudnionych 82 nauczycieli oraz 28 pracowników administracji i obsługi.
Nadal, ze względu na trwający remont zabytkowego budynku szkoły przy ulicy Bernardyńskiej, młodzież uczy się w 7 budynkach zastępczych.
Rok 2020/2021 jest dla dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego wielkim wyzwaniem, dlatego życzmy sobie zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i spokoju.

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka