flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH


FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ

PROCEDURY KORZYSTANIA
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

moodle

 

 

 

 

 


Poczta

 

 

 

 

 


BIP

 

 

 

 

 


mLegitymacja

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE:

Komunikaty dotyczące stypendiów
i pomocy materialnej:
szczegóły

Prosimy o komunikowanie się
z wychowawcami i nauczycielami
poprzez dziennik elektroniczny

do pobrania:
druk zwolnienia z zajęć

druk usprawiedliwienia

druk zwolnienie z w-f

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


PATRONATY


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę


Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 100 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2023”

Zachęcamy do odwiedzania Platformy współpracy
szkół zawodowych,uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

https://zawodowcy.lublin.eu/


Projekt „Fachowcy jutra”
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest jedną ze szkół biorących udział w projekcie "Fachowcy jutra" realizowanym okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Projekt "Przejdź na zawodowstwo ..."
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

Microsoft Azure Dev Tools for Teachingmoodle
Program licencyjny Azure Dev Tools for Teaching zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogliwykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
pobierz lub otwórz /PDF/

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości
Dnia 1 grudnia 2023 odbył się IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Wydział Ekonomiczny UMCS. Konkurs objął patronatem Lubelski Kurator Oświaty oraz Urząd Miasta Lublin.
Uczestnicy z terenu województwa zmagali się z zestawem 50 pytań z dziedziny rachunkowości, a poziom rywalizacji był wyjątkowo wysoki.
Uczniowie z naszej szkoły zajęli wysokie miejsca: Marek Mroczek I miejsce, natomiast Karolina Dziuba III miejsce.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom wiedzy oraz otrzymanych cennych nagród (Laptop HP za I miejsce oraz tablety Lenovo za II i III miejsce), których sponsorem jest SKWP Oddział Okręgowy w Lublinie. Podczas konkursu odbył się też wykład pt.: "Samochód osobowy w działalności gospodarczej - podatek VAT" prowadzony przez Natalię Ołówka-Przydatek, doradcę podatkowego.
Narodowe święto Niepodległości
10 listopada bieżącego roku społeczność Szkół Vetterów upamiętniła Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk przedstawiła znaczenie wydarzeń z 1918 roku dla uzyskania przez Polaków niepodległości po 123 latach niewoli. Chór męski uczniów z kl. 5ctp i 5dtp przygotowanych pod kierunkiem pana Bartłomieja Proca wykonał utwory – „Legiony” i „Szara piechota”, a uczennica Andriana Khimka z kl. 1al zagrała na tradycyjnym instrumencie ukraińskim – bandurze.
Ważnym punktem tegorocznych uroczystości była okolicznościowa prelekcja wygłoszona przez pana Grzegorza Sztala dyrektora Prywatnego Muzeum „Znaki czasu”, który przedstawił sylwetkę ucznia Szkół Vetterów Bartosza Jankowskiego – bohatera walk o niepodległość, poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
4 września 2023 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie rozpoczęli rok szkolny 2023/2024.
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Ekonomicznych jest 35 oddziałów, z czego 7 w XVI Liceum Ogólnokształcącym i 28 w Technikum Ekonomicznym.
W całym ZSE uczy się 967 uczniów. Jest osiem klas pierwszych, a w nich 235 uczniów oraz 9 klas maturalnych z 207 uczniami.
W szkole pracuje 83 nauczycieli oraz 27 pracowników administracji i obsługi. września 2023 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka