flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH

FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2019


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ

moodle

 


moodle

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE:

Ze względu na naukę w budynkach zastępczych najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się po klasyfikacji semestralnej
na początku stycznia 2020 roku
.

Prosimy o bieżące kontaktowanie się
z wychowawcami i nauczycielami.

STYPENDIA - szczegóły

do pobrania:
druk zwolnienia z zajęć

druk usprawiedliwienia


KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

pobierz


Wykaz podręczników
na rok szkolny 2019/2020

POBIERZ


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 93 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2018”.

tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 117 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Srebrna Szkoła 2019”.


tarcza


Według najnowszego rankingu szkół
średnich przygotowanego przez 
portal WaszaEdukacja.pl Technikum Ekonomiczne
zajęło TRZECIE MIEJSCE PODIUM
wśród najlepszych techników w Lublinie.

https://waszaedukacja.pl


KOMUNIKAT DYREKTORA
w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie remontu
budynku ZSE przy ulicy Bernardyńskiej 14


KOMUNIKAT DYREKTORA
w sprawie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

Microsoft Azure Dev Tools for Teachingmoodle
Program licencyjny Azure Dev Tools for Teaching zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogliwykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności.
SZCZEGÓŁY


Wystawa "Zbombardowany Lublin"
12 września 2019 roku uczniowie klasy 4dt Technikum Ekonomicznego z panią Anną Ziembińską, nauczycielką historii i społeczeństwa, obejrzeli wystawę "Zbombardowany Lublin we wrześniu 1939 roku" prezentowaną na Placu Litewskim. Młodzież wysłuchała relacji o smutnych losach mieszkańców Lublina, do którego 18 września 1939 roku wkroczyły wojska niemieckie i rozpoczęła się okupacja miasta. zobacz zdjęcia
Po zebraniach informacyjnych

Już w pierwszym tygodniu września odbył się maraton zebrań z rodzicami w sumie w pięciu turach - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przeprowadzone zostały zebrania informacyjne Dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów. Rodzice uczniów klas maturalnych zostali zapoznani z organizacją egzaminu maturalnego w 2020 roku.
Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre ...!!!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 roku w poniedziałek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie uroczyście inaugurowali rok szkolny 2019/2020.
Rok ten jest bezsprzecznie wyjątkowy ze względu na podwójny rocznik uczniów klas pierwszych: absolwentów gimnazjów, które przestały istnieć oraz absolwentów szkół podstawowych.
Mamy więc w ZSE trzyletnie Liceum Ogólnokształcące i czteroletnie Technikum Ekonomiczne - oba po gimnazjum oraz pierwszy rocznik czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum po szkole podstawowej. Będziemy uczyć dwóch różnych podstaw programowych i nowych przedmiotów zawodowych.
Z 30 oddziałów, które były w roku poprzednim, w roku szkolnym 2019/2020 jest aż 38 oddziałów, w tym 16 klas pierwszych (dwa razy więcej jak w roku poprzednim).
W całym Zespole Szkół będzie się uczyło niemal 1100 uczniów, z czego do egzaminu maturalnego przystąpi 198 maturzystów.
Zwiększyła się też liczba nauczycieli z 74 do 86, a w szkole pracuje 28 pracowników administracji i obsługi.
Rok 2019/2020 jest dla dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego wielkim wyzwaniem, dlatego życzmy sobie wytrwałości, cierpliwości i spokoju. zobacz zdjęcia

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka