flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH


FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ

PROCEDURY KORZYSTANIA
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

moodle

 

 

 

 

 


Poczta

 

 

 

 

 


BIP

 

 

 

 

 


mLegitymacja

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE:

Komunikaty dotyczące stypendiów
i pomocy materialnej:
szczegóły

Prosimy o komunikowanie się
z wychowawcami i nauczycielami
poprzez dziennik elektroniczny

do pobrania:
druk zwolnienia z zajęć

druk usprawiedliwienia

druk zwolnienie z w-f

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


PATRONATY


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę


Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 100 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2023”

 

ZAPRASZAMY DO NAUKI W ZSE
zobacz ofertę edukacyjną


Zachęcamy do odwiedzania Platformy współpracy
szkół zawodowych,uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

https://zawodowcy.lublin.eu/


Projekt „Fachowcy jutra”
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest jedną ze szkół biorących udział w projekcie "Fachowcy jutra" realizowanym okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Projekt "Przejdź na zawodowstwo ..."
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

Microsoft Azure Dev Tools for Teachingmoodle
Program licencyjny Azure Dev Tools for Teaching zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogliwykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


Już po egzaminach maturalnych
Prawie 200 tegorocznych maturzystów naszej szkoły zakończyło zdawanie egzaminów, które w tym roku trwały od 4 do 22 maja. Wszystkim udało się pomyślnie zdać ustne egzaminy z języka polskiego i z języka obcego. Na wyniki egzaminów pisemnych musimy poczekać do 7 lipca 2023 roku - w tym dniu będą wydawane świadectwa maturalne.
Święto Narodowe 3 Maja
28 kwietnia bieżącego roku w  naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk na początku przedstawiła okoliczności historyczne tego wydarzenia. Wskazała na znaczenie Konstytucji dla budowania tożsamości narodowej. Następnie młodzież ZSE, przygotowana przez nauczyciela języka polskiego Dominika Rogalskiego, zaprezentowała program artystyczny o tematyce patriotycznej. Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie p. Grzegorza Sztala, Dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”, który przedstawił interesujące informacje dotyczące polskiego wojska doby Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych
28 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów kończących edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.  Wzruszający apel rozpoczęło wystąpienie p. Dyrektor Marzenny Modrzewskiej-Michalczyk, po którym nastąpiło uroczyste przekazanie przez tegorocznych maturzystów Sztandaru Szkoły przedstawicielom klas młodszych. Następnie uczniowie klas maturalnych podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za wysiłek włożony w ich edukację. Szczególnym momentem uroczystości było dokonanie wpisu do Złotej Księgi uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i wręczenie listów gratulacyjnych ich rodzicom.
XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie
28 kwietnia 2023 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 miały miejsce obrady  XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie, w którym wzięli udział wybrani przedstawiciele Szkolnego Klubu Księgowego: Pan Adam Mazur oraz Katarzyna Grzywaczewska uczennica klasy 3at.  Najważniejszym elementem obrad były wybory nowych władz Oddziału oraz przyjęcie programu działania Oddziału na lata 2023-2026. Delegaci z naszej szkoły mieli prawo głosu w wyborach, z którego odpowiedzialnie korzystali. Szczególnym wyróżnieniem dla naszej szkoły był fakt, że  Pan Adam Mazur otrzymał Srebrną Odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Gratulujemy!
Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa" Rok przed dyplomem"
W dniu 31 marca 2023 roku odbył się regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. W Olimpiadzie uczestniczyło 318 uczniów, 106 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 10 województw. W etapie regionalnym wzięło udział 12 uczennic i uczniów naszej Szkoły, tworzących 4 zespoły zawodowe. Do Etapu Ogólnopolskiego Olimpiady zakwalifikowali się:
Martyna Bernacka, Marek Mroczek, Aleksandra Oszust - technik ekonomista (EKA.05)
Łukasz Bęc - technik informatyk (INF.03); Anna Hosaja, Dominika Leśniak, Agata Remiś -  technik hotelarstwa (HGT.06); Paweł Kamela vel Kamolski, Mateusz Rola, Agata Zając - technik organizacji turystyki (HGT.08). Opiekunami merytorycznymi zespołów zawodowych były: Beata Gontarczyk-Nyka (EKA.05) Agnieszka Jastrzębska (INF.03),  Bożena Sajnóg (HGT.06) i Teresa Lis (HGT.08).
Opracowała: Agnieszka Jastrzębska
Kwalifikacja do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach
W tym roku szkolnym do pierwszego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach w województwie lubelskim przystąpiło 135 osób, co jest najwyższym wynikiem od 2016 roku. Komisja oceniająca ewaluowała nadesłane prace (eseje, filmy, fotoreportaże) pod kątem zgodności z tematem, poziomu merytorycznego, oryginalności, siły argumentacji, stylu i estetyki. Wśród osób, które zakwalifikowały się do etapu okręgowego byli uczniowie Zespołu Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Oto pełna lista wychowanków: Natalia Gąbka (kl. 1 al.), Antoni Krzyżanowski (kl. 1 al.), Maria Mochol (kl. 1 al.), Zofia Mochol (kl. 1 al.), Liwia Pyda (kl. 1 al.), Agata Sadurska (kl. 1 al.), Łukasz Bęc (kl. 4 dtp), Paweł Kamela vel Kamolski (kl. 4 etp), Oliwia Jeżowska (kl. 4 blp), Marek Mroczek (kl. 4atp), Izabela Sawuła (kl. 4 atp), Estera Siegieda (kl. 4 atp), Kornelia Howorus (kl. 4 gtp). Wyróżnione osoby przygotowywali nauczyciele języka polskiego: Pan Arkadiusz Kuciński (kl. 4 blp i 4 atp), Pan Damian Zubik (kl. 4 gtp) oraz Pan Mateusz Wieczorek (kl. 1 al., kl. 4 dtp i kl. 4 etp). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Sukces w Olimpiadzie Historycznej
W dniach 25 marca 2023 roku oraz od 31 marca do 2 kwietnia 2023 roku odbyły się centralne eliminacje XLIX Olimpiady Historycznej dla szkół ponadpodstawowych. Naszą Szkołę reprezentował Tomasz Dudziak - uczeń klasy 3ct Technikum Ekonomicznego, przygotowywany pod kierunkiem Pana Arkadiusza Maślacha. Etap centralny olimpiady składał się z trzech części: pisania pracy, analizy tekstów źródłowych oraz eliminacji ustnych. Tomasz wykazał się ponadprzeciętną wiedzą historyczną, czego efektem było uzyskanie tytułu Laureata. Na stu uczestników etapu centralnego uzyskał 16 lokatę. Gratulujemy!
Olimpiada Przedsiębiorczości
W dniu 2 marca 2023 w Krakowie odbyły się eliminacje okręgowe XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział 250 osób z naszego okręgu w tym czworo uczniów naszej szkoły: Katarzyna Grzywaczewska, Marek Mroczek i Jakub Wojtaszko z klasy 4atp oraz Jakub Wójcik z klasy 4bt pod opieką Pana Adama Mazura. Do drugiego etapu eliminacji okręgowych zakwalifikowało się 50 uczniów, w tym Marek Mroczek. Gratulujemy naszym zawodnikom szerokiej wiedzy z przedsiębiorczości i życzymy powodzenia w kolejnej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w przyszłym roku. zobacz zdjęcia
Sukces w Ogólnopolskim konkursie „ La France sur mon T-shirt”
9 stycznia opublikowano wyniki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ La France sur mon T-shirt”, którego celem było wykonanie grafiki na koszulce promującej język francuski. Organizatorami konkursu byli III LO im. Unii Lubelskiej i SP 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE. W kategorii szkół ponadpodstawowych uczennica Aleksandra Sulowska z klasy 2ct zajęła II miejsce, zaś Daria Tyshchuk z klasy 1et zajęła III miejsce. Gratulujemy naszym uczennicom talentów plastycznych i życzymy dalszych sukcesów! Opiekunem merytorycznym nagrodzonych uczennic była Anna Brudny.
zobacz zdjęcia

Święta w krajach romańskich
19 grudnia klasa 1et wraz z panią Anną Brudny wzięła udział w spotkaniu świątecznym  organizowanym przez Koło Naukowe Romanistów KUL. Studenci romanistyki „zabrali” uczniów pierwszej klasy na Kubę, Sycylię, do Quebecu, Rumunii, oraz do Portugalii, aby opowiedzieć im jak mieszkańcy tych miejsc spędzają czas świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania uczniowie mogli również wziąć udział w konkursie,wysłuchać kolęd we wszystkich językach romańskich oraz posilić się poczęstunkiem. Przedstawione ciekawostki z pewnością poszerzyły ich wiedzę z zakresu turystyki. Opracowanie:  Anna Brudny zobacz zdjęcia
Akcja Krwiodawstwa w ZSE
9 grudnia  2022 roku w szkolnej auli odbyła się Akcja Krwiodawstwa. Chętnych do oddania krwi było wielu. Gotowość do podzielenia się krwią wyraziło około 60 uczniów. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli zostać krwiodawcami (głównie z powodów zdrowotnych), ale ważne jest to, że wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Ostatecznie lekarze zakwalifikowali 22 osoby do donacji. Każda z tych osób oddała po 450 ml krwi. Dzięki temu udało się pozyskać prawie 10 litrów  krwi. Za ten najpiękniejszy bezinteresowny dar - oddanie krwi, należą się dawcom serdeczne podziękowania. Może właśnie ich krew przywróci komuś zdrowie lub uratuje czyjeś życie.
W imieniu potrzebujących bardzo dziękujemy za odwagę naszym szkolnym bohaterom!
Akcja koordynowana przez panią Małgorzatę Gromską, prowadzona była we współpracy z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. zobacz zdjęcia
Wolontariat w ZSE Vetterów
5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - obchodzone corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
W naszej szkole, jak co roku, prowadzimy wiele akcji w ramach  Szkolnego Klubu Wolontariatu “Vetter”. Wymienimy niektóre z nich.
We  wrześniu i listopadzie zbieraliśmy dary rzeczowe, w tym odzież zimową, na rzecz Podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie.
W październiku w wielu polskich miastach sadzone są żonkile. Ma to związek z obchodzonym 10 października Światowym Dniem Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Uczniowie naszej szkoły 24 października 2022 roku wzięli udział w akcji sadzenia kwiatów w celu wsparcia  lokalnych hospicjów. Posadziliśmy również żonkile przed budynkiem szkoły.
W dniach 30 października - 1 listopada 2022 roku nauczyciele i uczniowie kwestowali na cmentarzu przy ul. Lipowej na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.
W grudniu 2022 roku młodzież naszej szkoły wykonała kartki z życzeniami świątecznymi i przekazała je, wraz ze słodkimi upominkami, odwiedzając podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie.
Przed Świętami Bożego Narodzenia zbieraliśmy środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości dla rodzin naszych uczniów, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Przygotowaliśmy i przekazaliśmy 15 takich paczek.
W tym roku szkolnym znaleźliśmy też dom dla bezdomnego kociaka, zbieramy plastikowe nakrętki dla Natalki - podopiecznej Fundacji Siepomaga, a także braliśmy udział  w  Jubileuszowej Gali z okazji 30-lecia Bractwa Św. Brata Alberta.
Opracowała pani Renata Hrycaj, która jest koordynatorem działań i opiekunem szkolnego wolontariatu.

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka