Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Wymiana polsko-niemiecka

W historii zagranicznych kontaktów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów najdłuższą tradycję ma współpraca z Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu w Niemczech.
W latach 1975-1981 w Dusseldorfie toczył sie proces przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim z Majdanka. Fakt ten spowodował zainteresowanie Polską i problemami polityki ze wschodem w całym regionie Północna Nadrenia Westfalia. W roku szkolnym 1981/1982 W Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu powstała grupa robocza złożona z trójki nauczycieli, której celem było zapoznanie niemieckich uczniów z historią Polski oraz jej aktualnymi problemami. Do polskiego ministerstwa oświaty wystosowano kilka próśb o wsparcie tego przedsięwzięcia oraz możliwość nawiązania kontaktu ze szkołą w Polsce. Niestety pozostały one bez odpowiedzi. W roku 1983 po wielu staraniach udało się zorganizować pierwszy wyjazd dla 20-osoboowej grupy uczniów do Warszawy i Lublina.
O nawiązaniu kontaktów z naszą szkołą zdecydował przypadek. W pociągu do Warszawy ówczesny dyrektor ZSE Henryk Kot spotkał grupę niemiecką wracającą właśnie z Lublina i wówczas padła propozycja nawiązania współpracy. W roku 1986 do Lublina przyjechała grupa nauczycieli w celu przygotowania wymiany młodzieżowej między szkołami.
W następnym roku niemieccy uczniowie i nauczyciele po raz pierwszy odwiedzili naszą szkołę, po czym w lutym 1988 roku nastąpiła rewizyta. W wyjeździe uczestniczył także dyrektor szkoły oraz lubelski kurator oświaty. Uczniowie nie mogli jednak mieszkać u rodzin niemieckich - taki warunek postawiły wówczas władze polskie. Cała grupa polska została zakwaterowana w hotelu poza Mettmann.
W 1989 roku podczas kolejnej wizyty grupy niemieckiej w Lublinie oficjalnie podpisano dokumenty współpracy partnerskiej między naszymi szkołami. Na początku lat dziewięćdziesiątych do współpracy przystąpiło III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, zniknęły trudności na jakie napotykali pierwsi uczestnicy. Kontakty stały się łatwiejsze, a przejazd przez granicę niezauważalny. Wizyty młodzieży niemieckiej i rewizyty polskich uczniów odbywają się co 2 lata. Grupy liczą zazwyczaj 25 - 30 osób. Program obejmuje zwiedzanie miasta, spotkania z władzami miast, wycieczki krajoznawcze, udział w lekcjach i spotkaniach kulturalno-towarzyskich. Uczniowie zakwaterowywani są u rodzin polskich i niemieckich.

KRONIKA WYMIANY MŁODZIEŻOWEJ

Kolejna odsłona wymiany młodzieżowej z Niemcami

W dniach od 6 do 12 czerwca 2011 roku odbyła się kolejna wymiana młodzieży pomiędzy Gimnazjum im. Konrada Heeresbacha w Mettmann k/Düsseldorfu w Niemczech a ZSE im. A. i J. Vetterów oraz III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
Zgodnie z wieloletnią tradycją uczestnicy wymiany zostali zakwaterowani u polskich rodzin. Delegacja z Niemiec przyjechała do Lublina pociągiem po 3-dniowym pobycie w Warszawie. Program pobytu w naszym mieście obejmował zwiedzanie Lublina i okolic (Kazimierz, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce), lekcję historii na Majdanku, spotkanie w ratuszu z przedstawicielem Prezydenta Miasta Lublin oraz spotkania towarzyskie i rozgrywki sportowe. Podczas wspólnego zwiedzania Lublina wszyscy uczestnicy wymiany mieli możliwość wysłuchania lubelskiego hejnału wprost z balkonu ratusza. We wtorek, czyli w drugim dniu pobytu naszych gości, uczniowie realizowali wspólny projekt pod hasłem „Singen kann doch jeder” („Śpiewać każdy może”). Wzajemna nauka polskich i niemieckich piosenek oraz ich prezentacja umożliwiła im nie tylko szybkie poznanie się, ale także doskonałą zabawę. Niemieccy uczniowie uczestniczyli ponadto w zajęciach szkolnych wraz ze swoimi partnerami.
Wszyscy uczestnicy wymiany spędzali ze sobą dużo czasu, co stwarzało polskim uczniom okazję do pogłębiania znajomości języka a niemieckim do poznania naszych zwyczajów i codziennego życia naszych rodzin. Z rozmów z niemieckimi uczestnikami wynikało, że byli zachwyceni nie tylko naszym miastem ale przede wszystkim niezwykłą gościnnością i otwartością rodzin, u których mieszkali.
W wymianie uczestniczyło łącznie 44 uczniów oraz 5 nauczycieli. Nasza rewizyta przewidziana jest w dniach 23.09 – 01.10.2011 roku.
W imieniu Dyrekcji obydwu szkół, organizatorów oraz uczestników wymiany składamy serdeczne podziękowania fundacji POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY w WARSZAWIE za finansowe wsparcie naszej imprezy.
Regina Kłoda - organizator wymiany z ramienia ZSE im. A. i J. Vetterów

Wizyta w Mettmann (Niemcy)

W dniach 6 - 14 marca 2010 roku grupa uczniów z naszej szkoły udała się z rewizytą do Mettman w ramach kolejnej wymiany młodzieżowej pomiędzy ZSE im. A. i J. Vetterów a Gimnazjum im. Konrada Heersebacha w Mettmann.
Program obejmował uczestnictwo w zajęciach szkolnych, zwiedzanie Mettmann, Dusseldorfu, Kolonii. Uczniowie zobaczyli m. in. Aquazoo (morski ogród zoologiczny) i budynek Parlamentu Północnej Nadrenii-Westfalii w Dusseldorfie, słynną katedrę w Kolonii oraz Muzeum Neandertalskie znajdujące się w okolicach Mettmann. Mieli równie możliwość uczestniczenia w imprezie sportowej - mecz drużyn hokejowych oraz w spotkaniach towarzyskich z niemieckimi kolegami.
Wyjazd zorganizowaliśmy wspólnie z III LO im. Unii Lubelskiej.
Opiekę nad naszą młodzieżą sprawowała nauczycielka języka niemieckiego Regina Kłoda. ZOBACZ ZDJĘCIA

Wymiana młodzieżowa z Gimnazjum w Mettmann (Niemcy)

W roku szkolnym 2009/2010 odbywa się kolejna wymiana młodzieżowa pomiędzy ZSE a Gimnazjum im. Konrada Heersebacha w Mettmann. Impreza organizowana jest wspólnie z III LO im. Unii Lubelskiej.
W dniach od 5 do 11 października 2009 roku gościliśmy w Lublinie grupę 23 uczniów i 2 opiekunek. Zostali oni zaproszeni do rodzin polskich uczniów. Podczas pobytu w naszym mieście uczestniczyli w lekcjach wraz ze swoimi polskimi partnerami, zwiedzali Lublin oraz najpiękniejsze miejsca naszego regionu (Kozłówkę, Kazimierz Dolny). Po zajęciach w szkole realizowali wspólny projekt pod hasłem "Freizeit" czyli "Czas wolny". Pobyt zakończył się wspólnym wieczorkiem zorganizowanym w naszej szkole.
Dyrektor ZSE Marzenna Modrzewska-Michalczyk oraz organizatorzy wymiany Jadwiga Graboś i Regina Kłoda składają serdeczne podziękowanie Fundacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w Warszawie, która od lat wspiera finansowo nasze przedsięwzięcie. Bardzo dziękujemy za uzyskaną pomoc. ZOBACZ ZDJĘCIA

Wizyta młodych Niemców

W dniach 17-23 września 2009 roku w ramach wymiany młodzieżowej pomiędzy ZSE im. A. i J. Vetterów a Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Niemczech. Delegacja liczyła tym razem 25 uczniów i troje opiekunów: Rudolf Kirschner (wicedyrektor), Joanna Zon i Bernd Grutzmacher. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie zostało przygotowane wspólnie z III LO im. Unii Lubelskiej. Organizatorkami wymiany w naszej szkole były nauczycielki języka niemieckiego Regina Kłoda i Jadwiga Graboś.
Program tegorocznego pobytu naszych gości obejmował wspólne zwiedzanie Lublina, spotkanie z władzami miasta, wycieczki do Kazimierza Dolnego i Kozłówki, wizytę na Majdanku i w Teatrze NN, udział w lekcjach, ognisko integracyjne w Krężnicy Jarej oraz rozgrywki sportowe.
Uczniowie zostali zakwaterowani w domach polskich uczniów, dzięki czemu mieli możliwość kontaktu także z rodzicami i rodzeństwem, poznania polskiej kuchni i codziennego życia polskiej rodziny.
Jak wynika z listu Pana Kirschnera uczniowie niemieccy są wręcz zachwyceni wizytą w Lublinie zwłaszcza, że przez cały czas pobytu w naszym mieście mieli piękną, słoneczną pogodę. Cieszą się z nawiązania nowych przyjaźni, poznania naszej kultury i miasta oraz z niecierpliwością oczekują przyjazdu swych nowych znajomych do Mettmann.
Dla naszych uczniów przyjazd gości był również ogromnym przeżyciem. Największe obawy wiązały się z koniecznością porozumiewania się w obcym języku (bariera językowa). Szybko okazało się jednak, że nie stanowi to większego problemu. Nikt nie skarżył się na brak porozumienia.
Rewizyta naszych uczniów w Mettmann przewidziana jest na przełomie lutego i marca 2008 roku. ZOBACZ ZDJĘCIA

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie oraz organizatorzy i uczestnicy wymiany młodzieżowej z Gimnazjum im Konrada Heresbacha w Mettmann składają serdeczne podziękowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) z siedzibą w Warszawie za wsparcie finansowe naszej imprezy w roku szkolnym 2007/2008.

Tydzień w Mettmann

Wymiana młodzieżowa między naszą szkołą a KHG w Mettmann ma już długą tradycję. 25 lat temu odbyła się pierwsza wizyta, od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Zniknęły trudności na jakie napotykali pierwsi uczestnicy. Kontakty stały się łatwiejsze, a przejazd przez granicę niezauważalny. Na przełomie lutego i marca 2008 roku miała miejsce rewizyta naszych uczniów w Mettmann. Zostaliśmy serdecznie przywitani przez gospodarzy. Na maszcie przed szkołą wisiała flaga Polski. Uczniami zaopiekowały się rodziny. Następnego dnia wypoczęci po długiej podróży przystąpiliśmy do realizacji programu pobytu. Zwiedziliśmy Firmę Georg-Fischer, Neanderthal-Museum, Schlss-Burg, byliśmy w Düsseldorfie i Kolonii. Dużym przeżyciem sportowym był mecz hokeja. Byliśmy również z wizytą w Parlamencie w Düsseldorfie, gdzie osobiście przywitała nas pani prezydent von Dinter. Ostatni dzień był dniem pożegnań, złożyliśmy wizytę w ratuszu, gdzie spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem burmistrza miasta Mettmann. Pożegnanie było trudne, ale za dwa lata zobaczymy się znowu. ZOBACZ ZDJĘCIA

PODZIĘKOWANIE
W imieniu wszystkich uczestników wymiany oraz Dyrekcji Szkół Vetterów składamy serdeczne podziękowanie dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie za dofinansowanie wymiany młodzieży w Mettmann.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione