Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Projekty unijne w ramach programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci to jeden z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierający politykę Unii w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym założeniem programu jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności, współpraca instytucji edukacyjnych z przedsiębiorstwami, inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich, budowanie społeczeństwa informacyjnego i systemu uczenia się przez całe życie.

Dalekosiężnym celem tego programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie.

Efektem intensywnych działań szkoły jest nawiązanie współpracy zagranicznej z Francją, Hiszpanią i Niemcami. Prestiżowe szkoły zawodowe z tych krajów,zajmujące zaszczytne miejsca w europejskich rankingach szkół są naszymi partnerami w realizacji projektów Leonardo da Vinci. To za ich pośrednictwem nawiązaliśmy kontakty z lokalnymi pracodawcami, u których nasi słuchacze wraz z uczniami szkół partnerskich odbywają staże zawodowe.

Projekty unijne zrealizowane przez Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie:

1. Tytuł projektu: Standardy nowoczesnego hotelarstwa.

 • Czas i miejsce realizacji:
  • wrzesień 2006 - Nîmes, Francja
  • listopad 2006 - Nancy, Francja
 • Beneficjenci:
  • słuchacze Szkoły Policealnej nr 5 w Lublinie kierunków technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

We wrześniu 2006 roku grupa 5 słuchaczy Szkoły Policealnej nr 5 z kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej odbyła 4 tygodniową praktykę w Nimes we Francji.
W listopadzie 2006 roku kolejna grupa 5 słuchaczy z tych samych kierunków odbyła praktykę w Nancy we Francji.
Praktyki odbywały się w hotelach należących do renomowanych szkół hotelarskich. Słuchacze obydwu grup pracowali w hotelach francuskich poznając ich strukturę, funkcjonowanie, zakres usług świadczonych przez te hotel, wymogi stawiane personelowi. Słuchacze mieli także okazję do szlifowania języka francuskiego, zarówno podczas odbywania praktyki, jak też w sytuacjach dnia codziennego . Poznanie atrakcji turystycznych było przewidziane w każdy week-end kiedy to praktykanci mieli czas wolny od pracy i mogli poznać cywilizację i kulturę innych narodów. Na koniec praktyki słuchacze zostali ocenieni przez naszych francuskich partnerów i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

wrzesień 2006 - miesięczny staż - Francja - Nimes

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


listopad 2006 - miesięczny staż - Francja - Nancy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


2. Tytuł projektu: Nowy wymiar kształcenia hotelarzy.

 • Czas i miejsce realizacji:
  • luty 2008 – Montluçon, Francja
  • marzec 2008 – Nancy, Francja
  • kwiecień 2008 – Nimes, Francja
  • kwiecień 2008 – Marburg, Niemcy
 • Beneficjenci:
  • Nauczyciele ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie


Projekt wymiany doświadczeń zawodowych polegał na wizycie nauczycieli naszej szkoły w szkołach hotelarskich we Francji (szkoły, które uczestniczyły w projekcie uczniowskim) i Niemczech (Käthe-Kollwitz Schule).
Podczas zagranicznego pobytu nauczyciele ZSE mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych z zakresu nauczania na kierunkach zawodowych, wykorzystania informatyki do nauczania języków obcych zawodowych, jak również innych przedmiotów. Wspólnie z kolegami, nauczycielami szkół partnerskich przygotowywali zajęcia, materiały dydaktyczne, omawiali hospitowane lekcje, ale również w przypadku języków obcych sami prowadzili zajęcia. Uczestniczyli w różnego rodzaju konferencjach, np. dotyczących kształcenia zawodowego oraz spotykali się z lokalnymi pracodawcami, aby poznać metody współpracy szkoły zawodowej z lokalnym rynkiem pracy. Wymiana doświadczeń polegała także na obserwacji warunków i organizacji pracy w szkołach partnerów.

Zdobyte doświadczenia posłużyły do opracowania strategii podnoszenia jakości pracy szkoły w zakresie nauczania zawodowego.

luty 2008 - wymiana doświadczeń - Francja - Montluçon

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

marzec 2008 - wymiana doświadczeń - Francja - Nancy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

kwiecień 2008 - wymiana doświadczeń- Francja - Nîmes

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

kwiecień 2008 - wymiana doświadczeń - Niemcy - Marburg

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


3. Tytuł projektu: Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów.

 • Czas i miejsce realizacji:
  • luty-marzec 2009 - Pirna, Niemcy
  • luty-marzec 2009 - Nimes, Francja
  • kwiecień-maj 2009 - Montpellier, Francja
 • Beneficjenci:
  • słuchacze Szkoły Policealnej nr 5 w Lublinie kierunków technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej


Od lutego do maja 2009 roku trzy grupy słuchaczy kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej odbywały miesięczną praktykę w gastronomii hotelowej we Francji i Niemczech. Praktyka odbywała się w hotelach należących do renomowanych szkół hotelarskich lub z nimi współpracujących.

Pierwsza grupa słuchaczy wyjechała w lutym 2009 roku do Pirny w Niemczech. Słuchacze odbywali praktykę w lokalach gastronomicznych należących do szkoły hotelarskiej.

Druga grupa słuchaczy odbywała praktykę w gastronomii hotelu Vatel, należącym do szkoły hotelarskiej w Nimes we Francji.

Trzecia grupa słuchaczy wyjechała na praktykę do Montpellier we Francji. Słuchacze odbywali praktykę w renomowanych hotelach tego miasta współpracujących ze szkołą hotelarską.

Słuchacze wszystkich grup poznawali organizację pracy z gastronomii hotelowej, zasady obsługi konsumenta i nakrywania do stołu. Uczestniczyli także w różnego rodzaju szkoleniach np.: filetowania i flambirowania, przygotowywania deserów i kawy oraz serwowania win. Poznawali tradycje kulinarne krajów, w których przebywali.

Podczas odbywania praktyki słuchacze mieli stałą możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Praktyka pozwoliła słuchaczom poznać i zrozumieć różnice kulturowe.

Zdobyte przez słuchaczy doświadczenia przyczyniły się do ich większej konkurencyjności na rynku pracy, szczególnie w obsłudze gościa zagranicznego. Na zakończenie praktyki słuchacze otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności oraz dokument Europass Mobility.

luty/marzec 2009 - miesięczny staż - Prina, Niemcy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

luty/marzec 2009 - miesięczny staż - Nimes, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

kwiecień/maj 2009 - miesięczny staż - Montpellier, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenieProjekty unijne realizowane w latach 2011-2012
dla Technikum Ekonomicznego i Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie:


1. Tytuł projektu: Uczymy na poziomie europejskim.

 • Czas i miejsce realizacji:
  • kwiecień 2011 - La Palma, Hiszpania
  • maj 2011 - Montpellier, Francja
  • październik 2011 - Nimes, Francja
  • marzec 2012 - Nimes, Francja
 • Beneficjenci:
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych zawodowych uczący w Technikum Ekonomicznym i Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów


Trwa realizacja projektu „Uczymy na poziomie europejskim”, którego uczestnikami są nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarsko-turystycznych oraz nauczyciele języków obcych zawodowych uczący w Technikum Ekonomicznym i Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów.

Wymiana doświadczeń zawodowych odbywa się w prestiżowych szkołach hotelarsko-turystycznych we Francji (Nimes, Montpellier) i na Majorce (Palma). Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach z języków obcych zawodowych, (które nieraz sami prowadzą), z przedmiotów zawodowych hotelarsko-turystycznych oraz uczą się, jak wykorzystywać informatykę w nauczaniu języków obcych zawodowych i w przedmiotach zawodowych.
Nauczyciele uczestniczą w życiu codziennym szkół, w których przebywają: w konferencjach, bieżących uroczystościach, wykładach, warsztatach, itp. Obserwują zajęcia praktyczne oraz biorą udział w spotkaniach z pracodawcami współpracującymi ze szkołą w zakresie praktyk zawodowych.
Odbyta wymiana doświadczeń oprócz korzyści merytorycznych ma dla uczestników ogromne znaczenie w zakresie rozwoju osobistego, nabywanych kompetencji kulturowych oraz kompetencji językowych. Podczas weekendów realizują program kulturowy, który jest integralną częścią projektu. Ma on na celu poznanie bazy hotelarsko-turystycznej regionu oraz najważniejszych miejsc.
Efektem finalnym projektu będzie program do przedmiotu „specjalizacja” na kierunku technik obsługi turystycznej. Planowany tytuł programu to „Obsługa gościa zagranicznego w hotelu”.

kwiecień 2011 - "Uczymy na poziomie europejskim" - La Palma, Hiszpania

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

maj 2011 - "Uczymy na poziomie europejskim" - Montpellier, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

październik 2011 - "Uczymy na poziomie europejskim" - Nimes, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

marzec 2012 - "Uczymy na poziomie europejskim" - Nimes, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenieProgram został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczymy się przez całe życie".

2. Tytuł projektu: Uczymy się na poziomie europejskim.

 • Czas realizacji:
  • 15.08.2011 - 31.12.2012
 • Beneficjenci:
  • uczniowie Technikum Ekonomicznego i słuchacze Szkoły Policealnej kierunków hotelarsko-turystycznych

Uczniowie Technikum Ekonomicznego i słuchacze Szkoły Policealnej nr 5 biorą udział w projekcie Staże w ramach programu Leonardo da Vinci. Odbywają 4 - tygodniowe praktyki w wysokiej kategorii hotelach na Majorce (Palma), w Niemczech (Drezno), we Francji (Nimes i Montpellier). Pod opieką najlepszych specjalistów w branży uczą się obsługi gościa hotelowego w różnych działach hotelu posługując się jednocześnie językiem obcym zawodowym. Szczególny nacisk położony jest na świadczenie usług dodatkowych. Oprócz aspektu zawodowego projekt ma na celu podniesienie wiedzy kulturowej jego uczestników, zwiększenie poczucia własnej wartości i zrozumienia idei integracji europejskiej. Podczas weekendów uczniowie zwiedzają bazę hotelarsko-turystyczną regionu oraz ciekawe zabytki.


03.10.1011 - 28.10.2011
"Uczymy się na poziomie europejskim" - Majorka (Palma), Hiszpania

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

03.10.2011 - 23.10.2011
"Uczymy się na poziomie europejskim" - Drezno, Niemcy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

05.03.2012 - 30.03.2012
"Uczymy się na poziomie europejskim" - Nimes, Francja


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

01.10.2012 - 26.10.2012
"Uczymy się na poziomie europejskim" - Montpellier, Francja

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
Program został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczymy się przez całe życie".

 

 

W CELU ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SKRYPTÓW PROSIMY POCZEKAĆ NA ZAŁADOWANIE SIĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW STRONY

Zobacz: Program Comenius

PRZEJDŹ DO KRONIKI lub FOTOGALERII

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione