Praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci
WRZESIEŃ ; LISTOPAD 2006

Program Leonardo da Vinci to jeden z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierający politykę Unii w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym założeniem programu jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. W szczególności promowane są cele szczegółowe tj. nabywanie nowych umiejętności, współpraca instytucji edukacyjnych z przedsiębiorstwami, inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich, budowanie społeczeństwa informacyjnego i systemu uczenia się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci został utworzony w celu rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach.

Dalekosiężnym celem tego programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie. Jest to możliwe dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu szansy na zatrudnienie absolwentów szkół różnych typów, co dla państw członkowskich UE oznacza wzmocnienie konkurencyjności, rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Program jest przeznaczony dla instytucji i organizacji mających osobowość prawną, zaangażowanych w rozwój kształcenia zawodowego.

Szkoła Policealna nr 5 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów uzyskała fundusze w ramach programu Leonardo da Vinci na wyjazdy zagraniczne, które odbyły się w dwóch etapach.

We wrześniu 2006 roku pani wicedyrektor Dorota Sokołek wyjechała wraz z pięcioma słuchaczami Szkoły Policealnej z kierunku Technik Hotelarstwa oraz Technik Obsługi Turystycznej na miesięczną praktykę do Nîmes we Francji.
W listopadzie 2006 roku kolejna grupa słuchaczy Szkoły Policealnej z kierunków Technik Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej po opieką nauczycielki języka francuskiego Joanny Borys odbyła praktykę również miesięczną w Nancy we Francji.
Słuchacze pracowali przez miesiąc w hotelach, poznawali ich strukturę i funkcjonowanie. Oprócz tego mieli okazję do szlifowania języka francuskiego. Na koniec praktyki zostali ocenieni przez naszych francuskich partnerów, a certyfikaty, które otrzymali na koniec stażu są potwierdzeniem umiejętności jakie nabyli.

Drugim ważnym etapem naszego programu będzie wyjazd nauczycieli w ramach wymiany doświadczeń do Francji: Nîmes, Nancy, Montluçon, a także do Niemiec do Marburga.

O wszystkich wydarzeniach dotyczących realizacji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych informujemy na podstronie programu: ZOBACZ


wrzesień 2006 roku - miesięczna praktyka w Nîmes we Francji

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

listopad 2006 roku - miesięczna praktyka w Nancy we Francji

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
W CELU ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SKRYPTÓW PROSIMY POCZEKAĆ NA ZAŁADOWANIE SIĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW STRONY


PRZEJDŹ DO KRONIKI lub FOTOGALERII

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione