Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
Oddział w Lublinie

Do polonistów szkół Lublina i województwa lubelskiego:
Witamy wszystkich, którzy pragną aktywnie włączyć się do grona twórczych polonistów. Proponujemy realizację  zamierzeń  w trosce o poziom języka, jakość nauczania języka polskiego,  edukacji regionalnej,  edukacji poprzez sztukę i innych.
         

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów zostało założone w czerwcu 1992 roku przez Martę Sobocińską. Ma osobowość prawną i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej według statutu zatwierdzonego przez sąd.
Statut Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów został uchwalony 10.06.1992 r., ze zmianami   z dnia 24.02.1996 r. Tekst jednolity z  31.03.2001 r. (Krajowy Rejestr Sądowy. Stan na dzień  07.03.2006 r.). pobierz lub otwórz /PDF/ Statut Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Celem działalności Stowarzyszenia jest troska o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz działania ułatwiające powszechną edukację polonistyczną, w szczególności zaś:

 1. badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego,
 2. doskonalenie programów kształcenia polonistycznego,
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 4. ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej,
 5. reprezentowanie członków SNaP, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz (fragment § 8 Statutu).

Stowarzyszenie realizuje statutowe zadania:

 • organizując konferencje, kursy, odczyty, konkursy,
 • współdziałając z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawniej z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli), kuratoriami, wojewódzkimi ośrodkami metodycznymi,
 • uczestnicząc w działaniach i spotkaniach Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Kultury Języka, Zakładu Metodyki Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, instytucjami wydawniczymi: WSiP, PWN i in.,
 • prowadząc działalność wydawniczą - kwartalnik "Polonista i Szkoła" (fragment § 9 Statutu).

Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków - najwyższa władza - zwoływana raz na dwa lata,
 • Zarząd Główny - kieruje pracami w okresie między zgromadzeniami i realizuje podjęte na zjeździe postanowienia,
 • Główna Komisja Rewizyjna.

Koordynacją działań i organizacją imprez o charakterze ogólnopolskim zajmuje się Zarząd Główny, reprezentuje on także środowisko polonistyczne wobec społeczeństwa i władz.
Działalność SNaP oparta jest na pracy społecznej członków.
Wszyscy  poloniści mają  możliwość współpracy z członkami innych oddziałów   w ramach  ogólnopolskich konferencji. Takie spotkania służą wymianie doświadczeń. 

kontakt:
Lubelski Oddział SNaP z siedzibą przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów  ul. Bernardyńska 14, 20- 109 Lublin,
e-mail: bozenna36@gmail.com

Przewodniczący - Bożenna Jankiewicz
Zastępca przewodniczącej – Ewa Janiszewska
Skarbnik -  Agnieszka Czajka
Członkowie zarządu : Ewa Grodecka i Anna Zielińska 

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione