ROK SZKOLNY 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 roku

 • zebrania dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych
  XVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego - 7 września 2021 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów pozostałych klas - 6 i 8 września 2021 roku
 • śródsemestralne zebrania wychowawców z rodzicami -październik/listopad 2021 roku
 • uwaga: dotyczy klas IV Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 26 listopada 2021 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 10 grudnia 2021 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2021 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 14 stycznia 2022 roku
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - 18 stycznia 2022 roku
  • śródroczne zebrania wychowawców z rodzicami - 19-21 stycznia 2022 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 11 stycznia 2022 roku
  • część praktyczna: od 10 stycznia do 6 lutego 2022 roku

koniec I semestru - 21 stycznia 2022 roku

początek II semestru - 24 stycznia 2022 roku

 • ferie zimowe od 14 do 25 lutego 2022 roku
 • wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 7 kwietnia 2022 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 8 kwietnia 2022 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 21 kwietnia 2022 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe - 22 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 26 kwietnia 2022 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 29 kwietnia 2022 roku
 • egzaminy maturalne według harmonogramu CKE: 4-20 maja 2022 roku
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 6 czerwca 2022 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 7 czerwca 2022 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 14 czerwca 2022 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe: 15 czerwca 2022 roku do godz. 12.00
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 20 czerwca 2022 roku
  • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozdanie świadectw: 24 czerwca 2022 roku
 • egzaminy zawodowe: 1-13.06.2022 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 • prosimy o bieżące kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

  • 14 października 2020 roku - Dzień Edukacji Narodowej
  • 15 października 2021 roku - piątek po Dniu Edukacji Narodowej
  • 7 stycznia 2022 roku - piątek po Święcie Trzech Króli
  • 11 stycznia 2022 roku - etap pisemny egzaminu zawodowego
  • 2 maja 2022 roku - poniedziałek przed Świętem 3 Maja
  • 4, 5, 6 maja 2022 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 1 czerwca 2022 roku - egzamin zawodowy
  • 17 czerwca 2022 roku - piątek po Bożym Ciele

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie rozpoczęli rok szkolny 2021/2022. Wychowawcy spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych siedzib zastępczych. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk odwiedziła wszystkie klasy pierwsze i powitała uczniów w nowej szkole.
Wszyscy uczniowie przyjęci w tym roku do ZSE to absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. Mamy w ZSE trzyletnie Liceum Ogólnokształcące i czteroletnie Technikum Ekonomiczne - oba po gimnazjum oraz trzy roczniki czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum po szkole podstawowej. Uczymy w dwóch różnych podstaw programowych przedmiotów ogólnokształcących oraz "starych i nowych" przedmiotów zawodowych.
W roku szkolnym 2021/2022 jest 7 oddziałów XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz 27 oddziałów Technikum Ekonomicznego. W sumie w ZSE są 34 oddziały, w tym 5 klas pierwszych.
W całym Zespole Szkół uczy się 933 uczniów, z czego do egzaminu maturalnego może przystąpić 218 uczniów klas maturalnych.
W szkole jest zatrudnionych 76 nauczycieli oraz 27 pracowników administracji i obsługi.
Nadal, ze względu na trwający remont zabytkowego budynku szkoły przy ulicy Bernardyńskiej 14, młodzież uczy się w 7 budynkach zastępczych.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione