ROK SZKOLNY 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 roku

 • zebrania dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych
  XVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego - 6 września 2023 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów pozostałych klas - 6 września 2023 roku
 • śródsemestralne zebrania wychowawców z rodzicami - listopad 2023 roku
 • uwaga: dotyczy klas maturalnych Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 1 grudnia 2023 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 15 grudnia 2023 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2023 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 15 stycznia 2024 roku
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - 17 stycznia 2024 roku
  • śródroczne zebrania wychowawców z rodzicami - 18-19 stycznia 2024 roku
 • egzaminy zawodowe w Technikum Ekonomicznym - styczen 2024 roku

koniec I semestru - 19 stycznia 2024 roku

początek II semestru - 22 stycznia 2024 roku

 • ferie zimowe od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku
 • śródsemestralne zebrania wychowawców z rodzicami - kwiecień 2024 roku
 • wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca do 2 kwietnia 2024 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 9 kwietnia 2024 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 9 kwietnia 2024 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 19 kwietnia 2024 roku
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 23 kwietnia 2024 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 26 kwietnia 2024 roku
 • egzaminy maturalne według harmonogramu CKE: 7-23 maja 2024 roku
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 3 czerwca 2024 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 3 czerwca 2024 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 13 czerwca 2024 roku
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 17 czerwca 2024 roku
  • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozdanie świadectw: 21 czerwca 2024 roku
 • egzaminy zawodowe: czerwiec 2024 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 • prosimy o bieżące kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

  • 2, 3 listopada 2023 - czwartek i piątek po Dniu Wszystkich Świętych
  • 22 grudnia 2023 roku - piątek przed zimową przerwą świąteczną
  • 2 maja 2024 roku - czwartek przed świętem 3 Maja
  • 6, 7, 8, 9, 13 maja 2024 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 31 maja 2024 roku - piątek po Bożym Ciele

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie rozpoczęli rok szkolny 2023/2024.
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Ekonomicznych jest 35 oddziałów, z czego 7 w XVI Liceum Ogólnokształcącym i 28 w Technikum Ekonomicznym. W całym ZSE uczy się 967 uczniów. Jest osiem klas pierwszych, a w nich 235 uczniów oraz 9 klas maturalnych z 207 uczniami.
W szkole pracuje 83 nauczycieli oraz 27 pracowników administracji i obsługi.

 

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione