ROK SZKOLNY 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 roku

 • zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych XVI Liceum Ogólnokształcącego - 4 września 2019 roku
 • zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych Technikum Ekonomicznego - 5 września 2019 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III TE oraz II LO - 9 września 2019 roku
 • zebranie dyrektora szkoły, a po nim wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - 9 września 2019 roku
 • pielgrzymka maturzystów do Częstochowy - 28 września 2019 roku
 • uwaga: dotyczy klas IV Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 29 listopada 2019 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 13 grudnia 2019 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2019 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 3 stycznia 2020 roku
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - 7 stycznia 2020 roku
  • zebrania śródroczne - 8 stycznia 2020 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 10 stycznia 2020 roku
  • część praktyczna: od 9 stycznia do 15 lutego 2020 roku

koniec I semestru - 10 stycznia 2020 roku

ferie zimowe od 13 do 26 stycznia 2020 roku

początek II semestru - 27 stycznia 2020 roku

 • Rekolekcje Wielkopostne: ................................
 • wiosenna przerwa świąteczna: 9-14 kwietnia 2020 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 31 marca 2020 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 1-2 kwietnia 2020 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 16 kwietnia 2020 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe - 17 kwietnia 2020 roku do godz. 13.00
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 21 kwietnia 2020 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 24 kwietnia 2020 roku
 • egzaminy maturalne część ustna i pisemna według harmonogramu CKE: 4-22 maja 2020 roku
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 6 czerwca 2020 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 9-10 czerwca 2020 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 17 czerwca 2020 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe: 18 czerwca 2020 roku do godz. 13.00
  • zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 22 czerwca 2020 roku
  • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozdanie świadectw: 26 czerwca 2020 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 23 czerwca 2020 roku
  • część praktyczna: od 22 czerwca do9 lipca 2020 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 • prosimy o bieżące kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  • 15 października 2019 roku - dzień po Dniu Nauczyciela
  • 16,17 października
  • 31 października 2019 roku - dzień przed świętem Wszystkich Świętych
  • 10 stycznia 2020 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 4, 5, 6 maja 2020 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 12 czerwca 2020 roku - piątek po Bożym Ciele
  • 23 czerwca 2020 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku w poniedziałek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie uroczyście inaugurowali rok szkolny 2019/2020.
Rok ten jest bezsprzecznie wyjątkowy ze względu na podwójny rocznik uczniów klas pierwszych: absolwentów gimnazjów, które przestały istnieć oraz absolwentów szkół podstawowych.
Mamy więc w ZSE trzyletnie Liceum Ogólnokształcące i czteroletnie Technikum Ekonomiczne - oba po gimnazjum oraz pierwszy rocznik czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum po szkole podstawowej. Będziemy uczyć dwóch różnych podstaw programowych i nowych przedmiotów zawodowych.
Z 30 oddziałów, które były w roku poprzednim, w roku szkolnym 2019/2020 jest aż 38 oddziałów, w tym 16 klas pierwszych (dwa razy więcej jak w roku poprzednim).
W całym Zespole Szkół będzie się uczyło niemal 1100 uczniów, z czego do egzaminu maturalnego przystąpi 198 maturzystów.
Zwiększyła się też liczba nauczycieli z 74 do 86, a w szkole pracuje 28 pracowników administracji i obsługi.
Rok 2019/2020 jest dla dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego wielkim wyzwaniem, dlatego życzmy sobie wytrwałości, cierpliwości i spokoju.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Po zebraniach informacyjnych

Już w pierwszym tygodniu września odbył się maraton zebrań z rodzicami w sumie w pięciu turach - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zostały przeprowadzone się zebrania informacyjne Dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów. Rodzice uczniów klas maturalnych zostali zapoznani z organizacją egzaminu maturalnego w 2020 roku.
Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre ...!!!

Wystawa "Zbombardowany Lublin"

12 września 2019 roku uczniowie klasy 4dt Technikum Ekonomicznego z panią Anną Ziembińską, nauczycielką historii i społeczeństwa, obejrzeli wystawę "Zbombardowany Lublin we wrześniu 1939 roku" prezentowaną na Placu Litewskim. Młodzież wysłuchała relacji o smutnych losachmieszkańców Lublina, do którego 18 września 1939 roku wkroczyły wojska niemieckie i rozpoczęła się okupacja miasta. ZOBACZ ZDJĘCIA

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione