OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2021/2022

szkoły średnie w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
dziennikarska
(pol-ang-wos)
język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język angielski

język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia

język angielski

język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
fizyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
organizacji turystyki
geografia
język angielski
język angielski

język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
geografia
język angielski
język angielski

język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

REGULAMIN REKRUTACJI 2021/2022

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów w Lublinie to:

 • Jedna z najstarszych szkół w Polsce - założona w 1866 roku czyli z ponad 150-letnią tradycją.
 • Pierwsza szkoła ekonomiczna w regionie.
 • Ponad 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 • Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 • Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w Technikum Ekonomicznym.
 • W rankingu liceów i techników Perspektywy tytuły:
  Złotej Szkoły 2020
  Srebrnej Tarczy 2019
  Złotej Szkoły 2018
  Srebrnej Szkoły 2017
  Srebrnej Szkoły 2016
  Złotej Szkoły 2015

Oferujemy:

 • Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas wyjazdów zagranicznych:
  • 4-tygodniowych praktyk zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej we Francji, Niemczech i na Majorce realizowanych w ramach projektu Erasmus+,
  • wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann,
  • współpracy zagranicznej zs szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii,
  • w ramach projektów strategicznych Erasmus+ z Norwegią,
  • w przygotowaniu projekt Erasmus+ z Majorką.
 • Własną doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 • Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.
 • 9 laboratoriów informatycznych.
 • 2 internetowe centra informacji multimedialnej.
 • Nowoczesne pracownie specjalistyczne.
 • Siłownię.
 • 2 sale gimnastyczne.

Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa:

 • Klasa dziennikarska objęta jest patronatem naukowym UMCS i KUL. W klasie tej realizowany jest rozszerzony program języka polskiego, który uwzględnia istotne zagadnienia dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie rozwijają zainteresowania medialne w Kole Młodych Dziennikarzy, redagując szkolną gazetkę „Vetter-Kurier”, uczestniczą w ciekawych wycieczkach przedmiotowych do redakcji gazet, radia i telewizji. Wybrane zajęcia i warsztaty prowadzone są przez wykładowców kierunków dziennikarskich KUL i UMCS. Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego mogą brać udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W ramach projektów Erasmus+ doskonalą umiejętności w zakresie języków obcych poznawania historii i kultury innych narodów.


Jeżeli interesują Cię:

  prawa gospodarki rynkowej,
  zasady funkcjonowania firm,
  technologie internetowe i multimedialne,
  projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
  przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
  organizowanie imprez turystycznych,
  praktyka w biurach turystycznych

  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Przeczytaj o nauczaniu

Technikum Ekonomiczne :

 • Technik ekonomista to zawód dający ogromne możliwości przyszłej kariery zawodowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi kierunku prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych, gdzie niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci mają możliwość założenia działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości i spraw kadrowych w firmie, rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS, sporządzania dokumentów księgowych i płacowych. Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kształtujemy takie cechy, jak komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu. Kierunek objęty jest patronatem Wydziału Ekonomii UMCS.
 • Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą  otworzyć własną działalność. Przygotowani są  do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami, projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami, aktualizowanie systemów operacyjnych. Umiejętności nabyte na kierunku technik informatyk umożliwiają dobry start w życie zawodowe.
 • Technik organizacji turystyki to zawód dający ogromną satysfakcję. Każdy, kto ma w sobie pasję odkrywania ciekawych miejsc, interesuje się kulturą, historią, sztuką, lubi przebywać blisko natury, odnajdzie się w tym zawodzie. Umiejętności jakie posiada technik organizacji turystyki to: kompleksowa obsługa klienta, programowanie i kalkulowanie kosztów imprez turystycznych, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu są profesjonalnie przygotowani do  organizowania zajęć rekreacyjnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz planowania kosztów imprez turystycznych. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw, jak: komunikatywność, kreatywność. Uczniowie kierunku technik organizacji turystyki mają możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Pilotowanie wycieczek”. Oprócz realizacji treści dydaktycznych w szkole uczniowie mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektów Erasmus+.
 • Technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym, umożliwiającym pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są usługi hotelarskie w miastach, jak i w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi gościa w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej technologii informacyjno-komunikacyjnej, posługiwania się językiem obcym. Zawód technik hotelarstwa należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Kształtujemy ludzi kreatywnych i otwartych, świadomie planujących swoją pracę oraz potrafiących współpracować w zespole. Uczniowie kierunku technik hotelarstwa mają możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. Praktyki zawodowe realizowane są w najlepszych obiektach hotelowych w Lublinieoraz w ramach projektu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka).

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

przejdź na stronę poświęconą wpółpracy zagranicznej


Informacje w sekretariacie Szkoły

Sekretariat ZSE

na czas remontu budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej:
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. Farbiarska 8

adres do korespondencji:
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14

tel. 81 466 40 50

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione