OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2023/2024

szkoły średnie w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
kulturowo-medialna
(pol-ang-wos)
język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język angielski

język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
biologiczno-chemiczna
(biol-chem-fiz)
biologia
chemia
fizyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
biologia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia

język angielski

język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
fizyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
organizacji turystyki
geografia
język angielski
język angielski

język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
geografia
język angielski
język angielski

język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów w Lublinie to:

 • Jedna z najstarszych szkół w Polsce - założona w 1866 roku czyli z ponad 150-letnią tradycją.
 • Pierwsza szkoła ekonomiczna w regionie.
 • Ponad 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 • Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w Technikum Ekonomicznym.
 • W rankingu liceów i techników Perspektywy tytuły:
  Złotej Szkoły 2023
  Złotej Szkoły 2022
  Złotej Szkoły 2021
  Złotej Szkoły 2020
  Srebrnej Tarczy 2019
  Złotej Szkoły 2018
  Srebrnej Szkoły 2017
  Srebrnej Szkoły 2016
  Złotej Szkoły 2015

Oferujemy:

 • Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas wyjazdów zagranicznych:
  • 4-tygodniowych praktyk zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej we Francji, Niemczech i na Majorce realizowanych w ramach projektu Erasmus+,
  • wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann,
  • współpracy zagranicznej ze szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii,
  • w ramach projektów strategicznych Erasmus+ z Norwegią,
  • w przygotowaniu projekt Erasmus+ z Majorką.
 • Własną doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 • Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.
 • Laboratoria informatyczne i nowoczesne pracownie specjalistyczne.

Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące:


 • Klasa kulturowo-medialna
  to oferta dla osób zainteresowanych literaturą i sztuką w aspekcie kulturotwórczym i społecznym. W klasie kulturowo-medialnej realizowany jest rozszerzony program języka polskiego, który uwzględnia istotne zagadnienia szeroko rozumianej kultury oraz świata mediów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy, redagując szkolną gazetkę „Vetter-Kurier”, uczestniczą w wydarzeniach kulturowych w sferze artystycznej, w ciekawych wycieczkach przedmiotowych do redakcji gazet, radia i telewizji. Klasa objęta jest patronatem naukowym UMCS - Wydział Politologii i KUL – Wydział Dziennikarstwa i Zarządzania, dlatego wybrane zajęcia są współorganizowane z tymi uczelniami. W dobie Internetu celem edukacji jest przygotowanie ucznia do bycia świadomym obywatelem społeczeństwa informacyjnego.

 • Klasa biologiczno-chemiczna
  to atrakcyjna propozycja dla młodzieży zainteresowanej naukami przyrodniczymi, medycyną, ochroną środowiska i propagowaniem zdrowego stylu życia. Zapewnia ciekawą i efektywną naukę pragnącym zgłębiać tajniki chemii, biologii i fizyki oraz pozwala na rozwijanie zdolności krytycznego myślenia i poznawanie przyrody za pomocą obserwacji i doświadczeń. W okresie szybkiego rozwoju nauk przyrodniczych zwiększa się rola biotechnologii, medycyny, farmakologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, które dają nowe możliwości pracy i rozwoju. To klasa dla przyszłych lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, dietetyków, chemików, analityków medycznych, biologów i kosmetologów.

Jeżeli interesują Cię:

  prawa gospodarki rynkowej,
  zasady funkcjonowania firm,
  technologie internetowe i multimedialne,
  projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
  przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
  organizowanie imprez turystycznych,
  praktyka w biurach turystycznych

  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Przeczytaj o nauczaniu

Technikum Ekonomiczne:


 • Technik ekonomista
  to zawód dający ogromne możliwości przyszłej kariery zawodowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi kierunku prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych, gdzie niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci mają możliwość założenia działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości i spraw kadrowych w firmie, rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS, sporządzania dokumentów księgowych i płacowych. Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kształtujemy takie cechy jak komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu. Kierunek objęty jest patronatem Wydziału Ekonomii UMCS.   Uczniowie kierunku technik ekonomista realizują 8- tygodniowe  praktyki zawodowe u pracodawców.

 • Technik informatyk
  to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą  otworzyć własną działalność. Przygotowani są  do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami i bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami, aktualizowanie systemów operacyjnych. Umiejętności nabyte na kierunku technik informatyk umożliwiają dobry start w życie zawodowe. Uczniowie kierunku technik informatyk realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców.

 • Technik organizacji turystyki
  to zawód dla tych, którzy mają pasję odkrywania ciekawych miejsc, interesują się kulturą, historią, sztuką, lubią przebywać blisko natury. Absolwenci kierunku potrafią: samodzielne opracowywać programy turystyczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu geografii turystycznej, kompleksowo obsłużyć klienta, programować i kalkulować koszty imprez turystycznych, czuwać nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielać informacji o atrakcjach turystycznych, organizować zajęcia rekreacyjnych zarówno dla dzieci  i dorosłych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Uczniowie kierunku odbywają 8- tygodniowe praktyki zawodowe w III i IV klasie. Mają również możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Pilotowanie wycieczek” i odbywania 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu Erasmus+ w wysokiej kategorii hotelach we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii na Majorce.

 • Technik hotelarstwa
  jest zawodem atrakcyjnym, umożliwiającym pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są usługi hotelarskie. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych i schroniskach turystycznych. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi gościa w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej technologii informacyjno-komunikacyjnej, posługiwania się językami obcymi. Zawód technik hotelarstwa należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi dlatego podczas edukacji kształtowane są takie cechy jak kreatywność, otwartość oraz umiejętność pracy w zespole. Uczniowie kierunku mają możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni realizowane są w najlepszych obiektach hotelowych w Lublinie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach zawodowych w ramach projektu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej we Francji, Niemczech i na Majorce.

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

przejdź na stronę poświęconą wpółpracy zagranicznej


Informacje w sekretariacie Szkoły
ul. Bernardyńska 14


adres do korespondencji:
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14

tel. 81 466 40 50

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione