Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Współpraca ze szkołą w Mołdawii

Na początek 2012 roku datuje się rozpoczęcie współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie z Kisziniewskim Finansowo-Bankowym Collegium w Mołdawii. Nawiązanie stosunków partnerskich między Szkołami nastąpiło z inicjatywy Ambasadora Mołdawii w Warszawie Iurie’a Bodrug’a.
Strony porozumienia podpisały 4 czerwca 2012 r. List intencyjny w celu nawiązania i rozwijania bezpośredniej współpracy w dziedzinach edukacji i kultury, w zakresie wymiany młodzieży, poznawania systemów oświatowych, tradycji i kultury Polski i Mołdawii.
Pierwsza wizyta studyjno-przygotowawcza miała miejsce w czerwcu 2012 roku, kiedy delegacja ZSE im. Vetterów w składzie: dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk i pięciu nauczycieli odbyli podróż do Kiszyniowa, na zaproszenie Dyrektora Gabriel’a Palade z Collegium Finansowo-Bankowego, aby podpisać list intencyjny i omówić zasady współpracy szkół.
W październiku 2012 roku delegacja ze szkoły w Kiszyniowie w składzie: dyrektor Gabriel Palade i siedmiu nauczycieli oraz trzech innych dyrektorów ze szkół z Mołdawii odwiedzili Lublin. Delegacja uczestniczyła w seminarium przygotowanym przez ZSE
im. Vetterów a dotyczącym zasad funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, przeprowadzanych zmian w podstawie programowej i systemie egzaminów.
Uczestnicy delegacji z Mołdawii spotkali się w Ratuszu Lubelskim z Panią Katarzyną Mieczkowską-Czerniak – wiceprezydent Miasta Lublin.
W trakcie pobytu nasi goście zwiedzili Stare Miasto, Zamek Lubelski, Majdanek, uczestniczyli w wycieczce do Zamościa i Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
Obecnie planowana jest wymiana młodzieży polskiej, która wyjedzie do Mołdawii w miesiącu wrześniu 2014 roku. W skład delegacji wejdzie grupa około 15 uczniów, dyrektor szkoły oraz 4 nauczycieli.
Prowadzona współpraca Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów z Colegiul Financiar – Bancar Din Chişinău w Republice Moldovy przyczynia się do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i wychowania, nawiązywania przyjaźni między uczniami obu szkół oraz zacieśniania partnerstwa między naszymi krajami.


04 czerwca 2012 r. – Wizyta delegacji Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Colegium Finansowo-Bankowym w Kiszyniowie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


21 czerwca 2012 r. Wizyta Ambasadora Mołdawii w Warszawie Pana Irie’a Bodruga
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

powiekszeniepowiekszenie


04 październik 2012 r. – Wizyta delegacji Colegium Finansowo-Bankowego
z Kiszyniowa w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


wrzesień 2014 r. – Wizyta młodzieży i nauczycieli
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Kiszyniowie

W połowie września 2014 roku grupa sportowców naszej Szkoły w towarzystwie sześciu nauczycieli przebywała w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii.
Wizyta była realizowana w ramach współpracy nawiazanej przez naszą Szkołę z Kisziniewskim Finansowo-Bankowym Collegiumw.
Tematem wiodącym tej wizyty były rozgrywki sportowe w piłkę nożną chłopców. W turnieju brały udział reprezentacje kilku szkół z Mołdawii. Chociaż nasi chłopcy zajęli czwarte miejsce, to i tak wyjazd był udany.
Młodzież miała okazję do nawiazania nowych znajomości, zobaczenia kultury innego narodu, zwiedzenia Mołdawii, odwiedzenia zamku Drakuli w Rumunii, zwiedzenia Braszowa oraz podziwiania pięknych widoków na bardzo długiej trasie, jaką należało pokonać jadąc z Polski do Kiszyniowa.
ZOBACZ ZDJĘCIA


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione