mLegitymacja - informacje ogólne

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android (wersja 6.0 lub nowsza) lub iOS (wersja 12.4 lub nowsza).

Zasady postępowania w celu uruchomienia mLegitymacji

 1. Należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski podpisane przez rodziców lub uczniów pełnoletnich prosimy przekazywać do sekretariatu.
 2. Pracownik sekretariatu wprowadza dane do systemu, generuje kody dostępowe aplikacji mObywatel i przekazuje je uczniom.
 3. Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy:
  • Uruchomić Aplikację, aktywować ją lub zalogować się do niej.
  • Wybrać opcję dodaj mLegitymację.
  • Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji.
  • Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
  • Wyrazić zgodę dla systemu na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona).
  • Zeskanować kod QR otrzymany w szkole. W przypadku problemu kod można wprowadzić korzystając z klawiatury telefonu.
  • Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole.
Informacje o usłudze mLegitymacja

Instrukcja instalacji aplikacji mLegitymacja

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione