Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Projekt Erasmus+ „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy”

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU ERASMUS+2020

Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w programie Erasmus+ w konkursie 2020 został zatwierdzony do realizacji w latach 2020- 2022.
W związku z powyższym uczniowie kierunków technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w Niemczech, Hiszpanii (Majorka) i we Francji. Praktyki zawodowe w ramach projektu będą odbywały się zgodnie harmonogramem praktyk krajowych.
Informacje o rekrutacji będą podane w oddzielnym komunikacie.

Zespół Zarządzający projektem.


zobacz szczegóły


Informacja o projekcie Erasmus+
 „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”


W Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie trwa realizacja projektu Erasmus+ pt. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”.
W projekcie weźmie  udział 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
Celem projektu jest zdobycie  nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA. Głównym efektem realizacji projektu będzie poznanie organizacji pracy w trzy i czterogwiazdkowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językami obcymi zawodowymi. Poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych. Poznanie tradycji i kultury krajów, w których będzie realizowany staż.
W ramach zaplanowanych działań uczestnicy projektu odbędą 4-tygodnowe praktyki zawodowe. Program merytoryczny będzie realizowany w wymiarze 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, a dwa dni poświęcone są na odpoczynek i realizację programu kulturowego.
Realizacja projektu zaplanowana jest na 24 miesiące.
Data rozpoczęcia 2018-09-01 i data zakończenia projektu 2020-08-31.
Obecnie trwają przygotowania uczestników do I tury projektu, w której weźmie udział  18 uczniów. Uczniowie odbywają kursy językowe OLS oraz uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Wkrótce odbędzie się przygotowanie BHP i psychologiczno- pedagogiczne. Wezmą również udział w wycieczce przedmiotowej do najlepszych hoteli w mieście. Trwa przygotowanie logistyczne projektu. I tura mobilności zaplanowana jest w terminie od 18 marca do 12 kwietnia 2019 roku.

Harmonogram mobilności w projekcie Erasmus+ "Polskie wykształcenie, europejskie wykształcenia" zobacz


Komunikat dotyczący rekrutacji do II tury projektu Erasmus+
„Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”

Rekrutacja do projektu „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”odbędzie się 11 stycznia ( piątek) 2019 r. o godz. 14.30 w sali 311.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy następujące klasy:

2dt-  technik obsługi turystycznej ( wych. J. Drozdowska- Wójcik)
2ft- technik hotelarstwa  ( wych. J. Borys)
2et- technik hotelarstwa  ( wych. A. Szyszkowska)

Kryteria rekrutacji do projektu

 1. Średnia ocen z wiodących przedmiotów zawodowych
 2. Predyspozycje do zawodu, zainteresowanie zawodem np. na podstawie praktyki zawodowej (jeśli już była), oraz na podstawie ocen z praktycznych przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2018/2019,
 3. Postawa ucznia (ocena z zachowania, zaangażowanie w życie szkoły: wolontariat, aktywny udział w uroczystościach szkolnych, inne),
 4. Komunikacja w języku obcym (j. francuski, niemiecki, angielski, rosyjski, hiszpański – do wyboru).Można przystąpić do 2 języków.
 5. Sytuacja życiowa ucznia (np. czy uczeń objęty jest pomocą socjalną, ............)

Zakres tematyczny rozmowy w języku obcym:

  1. przedstawianie siebie i innych,
  2. zainteresowania,
  3. czas wolny,
  4. rodzina,
  5. czynności dnia codziennego,
  6. pytanie i mówienie o samopoczuciu,
  7. liczebniki, dni tygodnia, miesiące, podawanie daty,
  8. czytanie i rozumienie prostych tekstów,
  9. ogólna biegłość w komunikacji językowej

Projekt Erasmus+
 „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie trwa realizacja projektu Erasmus+ pt. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”.
W projekcie weźmie  udział 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
Celem projektu jest zdobycie  nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA. Głównym celem realizacji projektu jest poznanie organizacji pracy w hotelach o wysokim standardzie usług we Francji, Niemczech i Hiszpanii oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językami obcymi zawodowymi. Poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych. Poznanie tradycji i kultury krajów, w których będzie realizowany staż.
W ramach zaplanowanych działań uczestnicy projektu odbędą 4-tygodnowe praktyki zawodowe. Program merytoryczny będzie realizowany w wymiarze 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, a dwa dni poświęcone są na odpoczynek i realizację programu kulturowego.
Realizacja projektu zaplanowana jest na 24 miesiące.
Data rozpoczęcia 2018-09-01 i data zakończenia projektu 2020-08-31.
Obecnie trwają przygotowania uczestników do II tury projektu, w której weźmie udział  16 uczniów. Uczniowie odbywają kursy językowe OLS oraz uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Wkrótce odbędzie się przygotowanie BHP i psychologiczno- pedagogiczne. Wezmą również udział w wycieczce przedmiotowej do najlepszych hoteli w mieście.

Zakończyła się mobilność I tury do Francji i Niemiec, w której wzięło udział 18 uczniów.
I grupa – Drezno ( Niemcy)
Praktyki odbyły się w sieci hoteli Hotel Ibis***.
Uczestnicy:

 1. Głąb Julia Maria –  kl. 2 et
 2. Kędzierska Dominika –  kl. 3 et
 3. Kochanowska Aleksandra –  kl. 2 et
 4. Szymczyk Joanna –  kl. 3 et
 5. Więckowska Kamila  Aleksandra –  kl. 3 et

II grupa – Montpellier ( Francja)
Praktyki odbywały się w Hôtel Marriott Hôtel Pullman, Hôtel Océania, Hôtel du Midi.
Uczestnicy:
Hôtel Marriott ****
1.Olszowiec Karolina –  kl. 3 et
2.Arent Adrianna Julita –  kl. 2 et
Hôtel Pullman ****
1. Wręga Anastazja –  kl. 3 et
2.Jesionek Izabella Daria –  kl. 2 et
Hôtel Oceania ****

1.Błasik Marcelina –  kl. 3 dt
2. Izdebska Julia –  kl. 2 dt
Hôtel du Midi****
1.Falkowicz Natalia Diana  –  kl. 3 et
2.Drąg Oliwia –  kl. 2 dt

III grupa – Nîmes ( Francja)
Praktyki odbyły się Hôtel Vatel****
Uczestnicy:
1.Drabik Weronika Dorota –  kl. 3 et
2. Zielińska Weronika Iga –  kl. 3 et
3.Kowalska Natalia Zuzanna –  kl. 2 et
4.Pąk Sebastian –  kl. 3 dt
5.Wiązowska Weronika –  kl. 3 et

Wkrótce podzielimy się doświadczeniami w ramach działań upowszechniających.


Projekt  Erasmus +  „ Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie ” - relacja uczestniczek projektu
Grupa osiemnastu uczniów z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie pod opieką pani profesor Doroty Sokołek, pani profesor Renaty Sadurskiej oraz pani profesor Marty Stachyry wyjechała na praktyki zawodowe do Montpellier, Nimes i Drezna.
Praktyki odbywały się w terminie 18 marca - 12 kwietnia 2019r. w ramach projektu Erasmus + „ Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie ” i w całości były finansowane z funduszy europejskich. Do uczestnictwa w projekcie zostaliśmy zakwalifikowani w procesie rekrutacji. Pod uwagę były brane następujące kryteria: postawa ucznia, oceny z przedmiotów zawodowych , predyspozycje zawodowe oraz znajomość języków obcych. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przygotowywały się  do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, z elementami kulturowymi krajów, do których wyjeżdżali. Braliśmy udział w spotkaniu z panią pedagog i przeszliśmy szkolenie z zakresu BHP. Odbyły się zebrania z rodzicami dotyczące programu stażu, podpisywania umów oraz spraw organizacyjnych.
Praktyki w Montpellier odbywały się w następujących hotelach: Hôtel Marriott, Hôtel Pullman, Hôtel Océania oraz Hôtel du Midi, w Nîmes w Hôtel Vatel, a w Dreznie w sieci hoteli Ibis.
Podczas realizacji programu stażu zdobyliśmy nowe umiejętności zawodowe oraz kontynuowaliśmy naukę języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego w „autentycznych” sytuacjach zawodowych i prywatnych. Praca wzbudzała bardzo duże zainteresowanie. Pracowaliśmy w różnych działach hotelu: recepcji, restauracji oraz służbie pięter.
Praca na recepcji polegała na obserwacji procedur check in i check out, witaniu i żegnaniu gości, pomocy gościom przy bagażach, odbieraniu telefonów oraz na udzielaniu informacji. Poznaliśmy czynności wykonywane w recepcji i wyposażenie działu.
W restauracji poznaliśmy techniki nakrywania do stołu, serwowania potraw i napojów zgodnie z zamówieniami gości, przygotowanie sali do przyjęcia gości.
W służbie pięter zapoznaliśmy się z zasadami współdziałania z recepcją hotelu, metodą ścielenia łóżek oraz z przygotowywaniem jednostki mieszkalnej na przyjęcie gości.
W dniach wolnych od praktyk zwiedzaliśmy okolice i poznawaliśmy miasta. Grupa z Montpellier odbyła wycieczkę do Palavas-les-Flotes, odwiedziła partnerską szkołę hotelarską Lycée Greorges Frêche oraz miała przyjemność zjedzenia kolacji z dyrekcją szkoły. Wraz z grupą z Nîmes zwiedziła Avignon, zaś grupa z Drezna odwiedzała różne muzea oraz miała okazję zobaczyć pobliskie góry.
Mimo, iż pogoda nie zawsze sprzyjała to wszystkie grupy korzystały z uroków miejsc, w których się znajdowały i odpoczywały od ciężkiej pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie lepiej poznaliśmy samych siebie oraz swoje możliwości, rozwinęliśmy swoje umiejętności zawodowe, językowe i nawiązaliśmy nowe kontakty.
W trakcie realizacji projektu swoją pomocą zawsze służyły pani profesor Dorota Sokołek, pani profesor Renata Sadurska oraz pani profesor Marta Stachyra, które pomagały i wspierały nas zarówno w codziennych sprawach, jak też pozostając w stałym kontakcie z dyrekcją hoteli, w których odbywaliśmy praktyki.
Praktyki zawodowe, w których uczestniczyliśmy w ramach programu Erasmus+ z pewnością będą miały bardzo ważny wpływ na nasze przyszłe życie zawodowe oraz prywatne.
Marcelina Błasik i Julia Izdebska - uczestniczki projektu


Praktyki Erasmus+ na Majorce.
Zakończyła się mobilność II tury projektu Erasmus+ „ Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” na Majorce, w której wzięło udział 16 uczniów z  klas 3ft i 3dt o profilu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Do praktyk  byliśmy przygotowani poprzez udział w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w trakcie spotkań organizacyjno-przygotowawczych z udziałem uczestników projektu i ich rodziców. Dużą pomocą przed praktykami było również spotkanie z Panią pedagog oraz szkolenie BHP, jak i również wsparcie językowe w postaci szkolenia OLS.
Staż trwał od 9 września 2019 do 4 października 2019r. Uczestnicy projektu realizowali program merytoryczny w  4-gwiazdkowych hotelach na Majorce. Nad grupą I opiekę sprawowała Pani Wicedyrektor Dorota Sokołek, grupa II była pod opieką Pani Profesor Beaty Siczek, nad  grupą III opiekę sprawowała Pani Profesor Renata Sadurska.

Praktyki odbywały się przez 4 tygodnie na stanowiskach takich jak: recepcja, restauracja, mini-bar, bar, służba piętrowa oraz SPA w luksusowym Hotelu Son Caliu Spa Oasis****SUPERIOR, Hotelu Protur Safari Park**** oraz Hotelu Protur Vista Badia****.
Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie. Praca wzbudzała w nas duże zainteresowanie. Bardzo lubiliśmy prace pomimo, że była ciężka.  Personel hoteli przyjął nas bardzo ciepło. Wszyscy byli dla nas mili i wspierali nas. Nawiązaliśmy doskonały kontakt, co niezwykle ułatwiło nam aklimatyzację i pracę. Każdego dnia zdobywaliśmy nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe, kulturowe i osobiste. Robiliśmy widoczne postępy w posługiwaniu się językiem hiszpańskim i angielskim.
Poznaliśmy zakres czynności wykonywanych w recepcji  oraz organizację pracy. Witaliśmy i żegnaliśmy gości. Poznaliśmy procedury check-in i check-out. Udzielaliśmy informacji na temat usług świadczonych przez hotel. Imbusowaliśmy klucze oraz przygotowywaliśmy pakiety powitalne dla gości hotelowych.
W restauracji i barze poznaliśmy techniki nakrywania do stołów, obsługi gości oraz serwowania posiłków. Poznaliśmy kuchnie całego świata. W barze poznaliśmy techniki sporządzania napoi i koktajli.
W służbie pięter doskonaliliśmy umiejętności sprzątania pokoi i części ogólnodostępnych.
W SPA przyjmowaliśmy gości, dokonywaliśmy rejestracji. Przygotowywaliśmy ręczniki, ciapy, szlafroki oraz napoje i owoce powitalne. Przygotowywaliśmy gabinety do masażu.
Podczas czterech tygodni praktyk znacznie podwyższyliśmy umiejętności w zakresie posługiwania się  językami obcymi. Nabraliśmy pewności siebie w kontaktach z personelem i gośćmi. Staliśmy się bardziej  otwarci na innych.
Dwa dni w tygodniu przeznaczone były na odpoczynek, z których jeden dzień zwiedzaliśmy okolice, w których mieszkaliśmy oraz najważniejsze miejsca na wyspie. Razem z wszystkimi grupami zwiedziliśmy jaskinie Cuevas del Drach, urokliwą Alcudię, punkt widokowy Formentor, stolicę wyspy Palma de Mallorca, słoneczny Port de Soller oraz zjawiskowe miasteczko Valldemossa.
Szczególną atrakcją jaką przygotowały dla nas Panie Profesorki było zwiedzanie 7- gwiazdkowego Hotelu Jumeirah w Port de Soller i poznanie jego funkcjonowania  „od kuchni’’. Zostaliśmy zapoznani z organizacją pracy w hotelu, funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, który jest bardzo ważny dla hotelu ze względu na fakt, że posiłki w hotelu przygotowywane są tylko ze świeżych produktów. Mogliśmy obserwować dostawę świeżych owoców i warzyw oraz ryb i najróżniejszych owoców morza. Zwiedziliśmy wszystkie restauracje hotelowe, serwujące różne kuchnie świata. Zwiedziliśmy komfortowe pokoje i apartamenty. To była niezapomniana wycieczka przedmiotowa.
Podczas wszystkich wolnych dni pogoda nam dopisywała, dzięki czemu mogliśmy korzystać z niezwykłych uroków wyspy i w pełni wykorzystywać czas wolny od pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie lepiej poznaliśmy siebie oraz swoje możliwości. Rozwinęliśmy swoje umiejętności językowe, zawodowe oraz nawiązaliśmy nowe kontakty. Zdobyliśmy doświadczenie poprzez  pracę oraz umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach.
Podczas pobytu na Majorce opiekę nad nami sprawowały i bardzo nas wspierały  Pani Wicedyrektor Dorota Sokołek- I grupa Palmanova,  Pani Profesor Beata Siczek- II grupa Sa Coma i Pani Profesor Renata Sadurska- III grupa Cala Millor. Wszystkie panie Profesorki  sprawowały nad nami opiekę 24 godziny na dobę. Służyły nam  pomocą, wsparciem i słowem otuchy w codziennych sprawach, jak  również pozostając w ciągłym kontakcie z dyrekcją hoteli, w których odbywaliśmy praktyki. Dzięki temu otrzymywaliśmy na bieżąco informacje zwrotne na temat naszych postępów. Każdego dnia po pracy omawialiśmy z Paniami profesorkami co wydarzyło się danego dnia.
Praktyki zawodowe, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć w ramach projektu Erasmus+ z pewnością będą miały ważny wpływ na nasze przyszłe życie zawodowe i osobiste.
Uczestnicy II tury projektu Erasmus+

ZOBACZ PREZENTACJĘ Z II TURY PROJEKTU


projekty zrealizowane

Program Erasmus+
realizacja w latach 2016-2018

Program Erasmus+ jest programem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej Erasmus+ sekcja Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Mobilność edukacyjna dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe zagranicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Opis projektu przygotowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – Konkurs Erasmus+ 2016
Tytuł i numer projektu: "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców" 2016-1-PL01-KA102-023780

W projekcie weźmie udział 58 uczniów z kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej z Technikum Ekonomicznego w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Uczestnicy odbędą 4-tygodniowy staż w hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii. Hotele,  w których odbędzie się staż cechuje wysoki profesjonalizm świadczonych usług.

Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia międzynarodowego, nowych umiejętności zawodowych i językowych w zakresie obsługi gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych. Uczestnicy poznają organizację pracy w hotelach, w których będą realizowali staże zawodowe. Nauczą się pracy w zespole wielokulturowym. Hotele, w których uczestnicy projektu będą odbywali staże znajdują się w miejscach niezwykle atrakcyjnych turystycznie, gdzie przybywają turyści z wielu obszarów kulturowo-językowych, co gwarantuje uczestnikom projektu warunki na zdobycie zaplanowanych umiejętności.

Uczestnicy nauczą się szeregu umiejętności z zakresu obsługi konsumenta, nakrywania do stołu, doboru zastawy w zależności od posiłku, rodzaju zamówienia oraz przygotowania i aranżacji sali restauracyjnej. Poznają tradycje kulinarne charakterystyczne dla regionów, w których będę odbywali praktyki. Poznają wyposażenie i techniki przygotowania różnych typów jednostek mieszkalnych w hotelach 3 i 4-gwiazdkowych. Zobaczą, jak zorganizowana jest praca w recepcji. W znacznym stopniu podwyższą umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym zawodowym.
Kolejnym celem uczestnictwa w projekcie jest stworzenie uczestnikom wysokiej jakości warunków do odbywania części praktycznej kształcenia zawodowego.
Udział w projekcie wpłynie na podwyższenie samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących dla pracodawców umiejętności, co w przyszłości może mieć istotny wpływ na szybkie znalezienie pracy. Staże będą odbywały się przez 5 dni w tygodniu, a w weekendy uczniowie będą realizowali program kulturowy. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Komunikat dotyczący rekrutacji do II i III tury projektu Erasmus+
„Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”

Rekrutacja do projektu „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” odbędzie się 3 lutego 2016 r. (piątek) w sali 311.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy wg następującego harmonogramu:
o godzinie 13.10
kl. 1 et – technik hotelarstwa
kl. 2 dt – technik obsługi turystycznej
o godzinie 14.30
kl. 2 et – technik hotelarstwa
kl. 1 dt – technik obsługi turystycznej

Kryteria rekrutacji do projektu

Uczniowie przystępujący do rekrutacji będą oceniani wg następujących kryteriów:

 1. Średnia ocen z wiodących przedmiotów zawodowych
 2. Predyspozycje do zawodu, zainteresowanie zawodem np. na podstawie praktyki zawodowej (jeśli już była), oraz na podstawie ocen z praktycznych przedmiotów zawodowych
 3. Postawa ucznia (zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły)
 4. Komunikacja w języku obcym/językach obcych (j. francuski, niemiecki, angielski, rosyjski, hiszpański – do wyboru).
  1. przedstawianie siebie i innej osoby
  2. mówienie o zainteresowaniach, czasie wolnym, rodzinie
  3. liczebniki, dni tygodnia, miesiące, podawanie daty
  4. ogólna biegłość w komunikacji językowej
 5. Sytuacja życiowa ucznia (np. czy uczeń objęty jest pomocą socjalną/lub inne)

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na tablicy informacyjnej Erasmus+ w głównym holu szkoły.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2018.

Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej uczący się obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów oraz uczniowie ww. kierunków, którzy od 1 września 2016 r. zostaną uczniami ZSE. Dla nich rekrutacja przewidziana jest w późniejszym terminie.

ZAWIADOMIENE O NABORZE DO PRZEPROWADZENIA LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

W związku z rozpoczynającą się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizacją projektu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” trwa nabór do przeprowadzenia 25 godzin lekcji z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego zawodowego. Zajęcia będą się odbywały w czasie trwania projektu tj. od października 2016 r. do kwietnia 2018 r. wg harmonogramu wyjazdu grup. Do przeprowadzenia zajęć należy przygotować:

 1. Szczegółowy program kursu z uwzględnieniem: treści nauczania, umiejętności językowych, gramatycznych i kulturowo-cywilizacyjnych z przewidzianym wymiarem godzin.
 2. Konspekt zajęć z kompletem materiałów do każdej jednostki (materiały będą przekazane uczestnikom w formie broszury jako pomoc dydaktyczna).
 3. Propozycję wynagrodzenia.

Informacje o udziale w naborze można składać do 20 października 2016 r. u Dyrektora szkoły.

W poszukiwaniu doświadczenia…
poprzez udział w projekcie Erasmus+ pt. „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców.”

I TURA

Po wielu miesiącach przygotowań, grupa 18 uczniów z kierunku technik hotelarstwa (kl. 3et) i technik obsługi turystycznej (kl. 3dt) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, wyjechała na praktyki zawodowe do Francji i Niemiec.
Praktyki odbyły się od 13 marca do 7 kwietnia 2017 w ramach projektu Erasmus+ pt. „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców.”
Żeby wziąć udział w projekcie należało przystąpić do rekrutacji i przejść przez sito egzaminacyjne. Musieliśmy wykazać się znajomością języków obcych na poziomie komunikacji codziennej. Brane były pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych, predyspozycje do zawodu, oceny z praktyk zawodowych oraz ocena z zachowania.
Następnie przez siedem miesięcy odbywało się przygotowanie językowo-kulturowe, spotkania z pedagogiem i szkolenie BHP. Wzięliśmy również udział w kilku zebraniach organizacyjnych podczas których byliśmy na bieżąco informowani o przygotowaniach do wyjazdu. W zebraniach brali również udział rodzice. Na ostatnim spotkaniu dostaliśmy wykaz potrzebnych telefonów, adresów oraz informacje na temat miejsca do którego wyjeżdżamy.

W I turze projektu wzięło udział 18 uczniów podzielonych na 3 grupy w zależności od miejsca wyjazdu.

I grupa w składzie: Lipska Klaudia, Purc Joanna, Żmudziak Klaudia, Drozd Sylwia, Cabań Karolina, Wankiewicz Karolina wyjechała do Nîmes we Francji. Grupa odbywała praktykę w ****Hôtel Vatel. Opiekunem grupy była Pani profesor Renata Sadurska.
zobacz PREZENTACJĘ

II grupa wyjechała do Montpellier we Francji :
Sągała Dominika, Jeleniewska Emilia ****Grand Hôtel du Midi
Serej Karolina, Szwedo Patrycja **** Hôtel Pullman
Wrzesińska Wiktoria, Topyła Kinga **** Hôtel Marriott
Opiekunem grupy była Pani wicedyrektor Dorota Sokołek.
zobacz PREZENTACJĘ


III grupa wyjechała do Drezna w Niemczech: Szelewicka Ewelina, Zbiciak Edyta, Zgierska Dominika, Woźniak Dorota, Polak Anna, Pylak Albert.
Odbywała praktykę w *** Ibis.
Opiekunem grupy była Pani profesor Marta Stachyra.
zobacz PREZENTACJĘ

Celem wyjazdu było zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie usług hotelarskich. Praktyki odbywały się w czterogwiazdkowych hotelach we Francji i trzygwiazdkowm hotelu w Niemczech.
Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku po osiem godzin dziennie. Każdego dnia zdobywaliśmy nowe doświadczenia zawodowe i robiliśmy postęp w posługiwaniu się językiem francuskim, niemieckim i angielskim.
Pracę wykonywaliśmy rzetelnie i z wielkim zaciekawieniem. Poznaliśmy zasady i techniki sprzątania jednostki mieszkalnej, pracę w recepcji, w tym elektroniczny system rezerwacji, Spa & Wellnes .
Bardzo lubiliśmy pracę przy obsłudze gościa w restauracji, gdzie poznaliśmy kuchnię francuską i niemiecką, zasady nakrywania do stołu, obsługi gości oraz z serwowania i podawaniem dań.
Dużą przyjemność sprawiało nam posługiwanie się językami obcymi.

Po ciężkim tygodniu pracy był czas na odpoczynek. Zwiedziliśmy urokliwe miejsca we Francji : Montpellier, Nîmes, Avignon, Sète i Grau du Roi. Pogoda była cudowna. Świeciło słońce i było naprawdę ciepło.
W tym samym czasie III grupa swój staż odbywała w Dreźnie w hotelach IBIS. Program ich praktyk był podobny jak we Francji ,ale dodatkowo był rozszerzony o pracę w kuchni, gdzie  pogłębiali swoje umiejętności w przygotowywaniu posiłków, łączyli smaki i przyprawy, miło spędzając czas u boku wykwalifikowanych specjalistów.
Po pracy czas wolny spędzali na zwiedzaniu. Zobaczyli różne, ciekawe miejsca i obiekty m.in. Muzeum Higieny, szklaną manufakturę Volkswagen oraz Zwinger w Dreźnie.
Odwiedzili również Rathen,  twierdzę Koningsten.
Podsumowaniem odbytych praktyk była uroczystość wręczenia Certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje zawodowe, certyfikatów ukończenia 25-godzinowych przygotowań z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego i Europassów, na którą zaprosiliśmy dyrekcję szkoły, rodziców, nauczycieli oraz gości z Francji i z Niemiec. Po oficjalnej uroczystości zaprosiliśmy gości na przygotowany przez nas poczęstunek, przy przygotowaniu którego wykorzystaliśmy to, czego nauczyliśmy się podczas stażu.
Udział w projekcie miał również dla nas waży aspekt osobisty. Sprawdziliśmy się w obcym środowisku, zintegrowaliśmy się w miejscu pracy, poznaliśmy swoje mocne i słabsze strony. Nauczyliśmy się rozwiązywać problemy w sytuacjach trudnych, poznaliśmy nowych ludzi, z którymi utrzymujemy kontakt.
Podczas realizacji projektu i pobytu zagranicą otuchy i wsparcia  udzielały nam Panie opiekunki. Zawsze były obok nas, wspierały  miłym słowem i dobrym gestem.

„Moim zdaniem ten projekt daje nam wszystkim większe szanse na znalezienie pracy w zawodzie hotelarza.”-Patrycja Szwedo
„Odbyte praktyki otwierają nam okno na nowe możliwości.”- Dominika Zgierska
„Dzięki praktykom w projekcie Erasmus+ mieliśmy okazję pogłębić wiedzę na  zawodową jak również udoskonalić umiejętności  komunikacji w języku obcym.” - Dorota Woźniak
„Praktyki dały nam możliwość poznania nowej kultury i standardów w europejskim hotelarstwie, praktycznej nauki i doskonalenia się. Każdy z nas miał szansę się sprawdzić.” - Edyta Zbiciak
„Odbycie praktyk pomogło każdemu z nas otworzyć się na ludzi, przełamać własne słabości oraz poznać wiele nowych osób.” - Wiktoria Wrzesińska 
„Praktyki były dla nas świetnym egzaminem sprawdzającym nasze umiejętności i dotychczasową wiedzę. Były również okazją do poznania wielu wspaniałych ludzi.”- Karolina Wankiewicz
„Praktyki pozwoliły mi  dokładniej poznać mój przyszły zawód w wymiarze europejskim i lepiej przygotowały do pracy w hotelu.” - Anna Polak
„Udział w projekcie Erasmus+ przyniósł nam nowe doświadczenia, możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, sprostaliśmy  nowym wyzwaniom i poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi”- Klaudia Żmudziak
„Praktyki w ramach Erasmusa+ pokazały nam więcej niż uczymy się na lekcjach, że nie tylko doświadczenie się liczy, ale też atmosfera pracy w zespole. Mogliśmy dzięki nim doskonalić swój język francuski.”- Dominika Sągała 
„Dzięki tym praktykom miałam szanse rozwinąć się zawodowo, poznać wspaniałych ludzi i nawiązać nowe kontakty.”- Karolina Serej
„Praktyki Erasmus+ pozwoliły mi na zmianę otoczenia, w tym zawodowego, na krótki okres czasu. Poznałem również inny styl życia oraz poszerzyłem wokabularz z  języka niemieckiego zawodowego.”- Albert Pylak
„Praktyki umożliwiły nam bezpośredni kontakt z inną kulturą. Były małym sprawdzianem naszej dorosłości i radzenia sobie daleko od domu oraz poszerzaniem znajomości języków obcych. „- Emilia Jeleniewska 
"Ten wyjazd był dla mnie przygodą, którą zapamiętam do końca życia"- Karolina Cabań
„Według mnie podczas praktyki we Francji najlepsza była możliwość rozwoju językowego oraz zwiedzanie wielu nowych, ciekawych miejsc”- Kinga Topyła
„Praktyki nauczyły nas pracy w zespole i wspierania sie nawzajem”- Joanna Purc
„Dzięki możliwości uczestnictwa w projekcie Erasmus+ poszerzyłam swoje umiejętności zawodowe oraz językowe. Dzięki tym praktykom otworzyłam się na świat.” - Klaudia Lipska
„Dzięki praktykom udoskonaliłam języki obce, przełamałam bariery oraz nabyłam nowego doświadczenia. To  przyszłości ułatwi mi znalezienie lepszej pracy.”-Ewelina Szelewicka

Rozdanie certyfikatów - 16 maja 2017 roku

II TURA

II tura projektu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”
Termin realizacji: 11.09.2017 - 06.10.2017
Miejsce realizacji: Palmanova ( Majorka), Cala Millor ( Majorka), Sa Coma ( Majorka)
W ramach projektu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców 2017” uczniowie klas 2et i 3dt o profilu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, odbyli praktyki zawodowe. Staż trwał od 10 września 2017 do 6 października 2017r. Uczestnicy projektu pracowali w trzech hotelach na Majorce. Projekt w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Grupa I pod opieką Pani Wicedyrektor Doroty Sokołek udała się do miasta Palmanova, gdzie praktykanci  odbywali staż w czterogwiazdkowym hotelu Son Caliu. Grupa II pod opieką Pani Profesor Renaty Sadurskiej realizowała staż w Sa Coma w czterogwiazdkowym Hotel Mediterraneo i Grupa III pod pod opieką  Pani Profesor Beaty Siczek  w Mediterraneo Club Cala Millor/Sa Coma, w hotelach należących do sieci Hipotels. Wszyscy uczestnicy projektu zostali przywitani bardzo miło i otwarcie z szerokim uśmiechem i słowem otuchy.
Następnego dnia po przyjeździe nadszedł czas na spotkanie organizacyjne, na którym poznaliśmy personel oraz nasz harmonogram pracy. Zapoznaliśmy się również z obiektem i ze stanowiskami. W kolejnych dniach każdy zabrał się do pracy w wyznaczonych stanowiskach takich jak: recepcja, restauracja, mini-bar oraz SPA.
W recepcji zostaliśmy zapoznani z systemem i procedurami check-in i check-out, a także nauczono nas wyrabiać karty do pokoi. Uprzejmie witaliśmy gości w różnych językach i pomagaliśmy im z ich bagażem. Natomiast w restauracji mieliśmy za zadanie przygotować salę konsumencką, nakrywać do stołów, pomagać w segregowaniu sztućców oraz polerowaniu szkła , obsługiwać gości przy śniadaniach, a także rejestrować gości wchodzących na posiłek do restauracji, zapisywać w komputerze i przekazywać informacje do recepcji.  W SPA rejestrowaliśmy w systemie gości, przygotowaliśmy sale do masażu, składaliśmy ręczniki, przygotowywaliśmy napoje na bazie mięty, którą zrywaliśmy w ogrodzie, wydawaliśmy klucze do szafek, porządkowaliśmy obiekt SPA po zakończonym dniu. Dużo pracy było służbie pięter. Nauczyłyśmy się procedur przygotowania jednostki mieszkalnej oraz części ogólniedostępnych w hotelu. Uzupełnialiśmy wyposażenie jednostek mieszkalnych, sprawdzaliśmy funkcjonowanie urządzeń stanowiących wyposażenie tych jednostek. Poznaliśmy wyposażenie wózka serwisowego. Uzupełnialiśmy mini-barki, gdzie trzeba było też sprawdzić ekspres do kawy we wszystkich pokojach, a także wypisać kontrolki mini-baru i dostarczyć do recepcji po zakończonej pracy.
 Poza pracą mieliśmy również 2 dni w tygodniu czasu wolnego. Oprócz wypoczynku na słonecznej plaży czekał na nas bogaty program kulturowy. Zwiedzanie Majorki rozpoczęliśmy od wycieczki do XIV wiecznej Valdemossy, leżącej w zachodniej części wyspy. Właśnie tam, w klasztorze kartuzów polski pianista Fryderyk Chopin leczył sie na gruźlicę, a wybrał to miejsce ze względu na czyste powietrze. Obecnie w celi, w której mieszkał kompozytor znajduje się jego muzeum, a widok z okien klasztoru wywołuje naprawdę ogromne wrażenie. Tego samego dnia, przejeżdżając przez Deię pełną tarasów i domów pośród gór dotarliśmy do Port de Soller, gdzie zjedliśmy obiad w hiszpańskiej restauracji i kąpaliśmy się w wodach zatoki. Cały dzień spędziliśmy w tamtych stronach podziwiając piękno fal Morza Śródziemnego obmywających podnóża skał.
W następnym tygodniu punktem docelowym była stolica wyspy- Palma de Mallorca. Na miejscu wędrowaliśmy uliczkami starego miasta, jeździliśmy również busem wycieczkowym do najciekawszych zakątków, wśród których był zamek ukryty w bujnej roślinności , przepiękna katedra gotycka oraz zatoka pełna jachtów.
Ostatni weekend przed powrotem do Polski spędziliśmy na oglądaniu jaskini w Porto Cristo, gdzie wysłuchaliśmy znakomitego koncertu granego na podziemnym jeziorze. Muzycy płynęli łódkami pięknie oświetlonymi w ciemności. Było to niezwykłe widowisko. Dodatkową atrakcją była możliwość dopłynięcia przez każdego do wyjścia taką łodzią. Potem udaliśmy się do Manacor, gdzie znajduje się fabryka pereł Majorica. Poznaliśmy tam tajniki tworzenia tamtejszej biżuterii. Po drodze miałyśmy jeszcze okazję spróbować nowych smaków w restauracji i pojechaliśmy do Alcudii i Cap de Formentor- najbardziej wysuniętego przylądka na wyspie. Znów podziwialiśmy piękno śródziemnomorskiego krajobrazu, zielone zbocza, błękitne fale oraz wysokie klify. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do hoteli, aby przygotowywać się do ostatniego tygodnia pracy. Czas leciał tak szybko, że zanim się obejrzeliśmy musieliśmy pakować walizki i wracać do Polski. Przez ten wspaniały miesiąc nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, poprawiliśmy swoje umiejętności językowe, a także poznaliśmy kulturę hiszpańską. Te praktyki są dla nas niezapomnianym przeżyciem i często będziemy wspominać tych wspaniałych ludzi, przepiękne krajobrazy, lazurową wodę oraz gorące słońce Majorki.

Erasmus +  Majorka (podsumowanie)
16 listopada odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów dla wszystkich uczestników projektu. Na uroczystość została zaproszona dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie ZSE.
Na wstępie uroczystości każdy uczestnik projektu w kilku zdaniach opowiedział o swoich  doświadczeniach i umiejętnościach zdobytych podczas praktyk zagranicznych. Następnie uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje w zawodzie oraz odbyła się projekcja przygotowanej przez uczestników stażu prezentacji multimedialnej, w której został przedstawiony przebieg pracy uczestników.
Następnie, praktykanci zaprosili przybyłych gości na poczęstunek. Przygotowanie sali, w której odbył się poczęstunek, przygotowanie stołów oraz obsługa uroczystości to również zaprezentowanie umiejętności, które uczestnicy zdobyli podczas praktyk.

zobacz PREZENTACJĘ

III TURA

MAJORKA - CALA MILLOR

Grupa pięciu uczniów z kierunku – technik hotelarstwa z klasy 3 et Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A.  i J. Vetterów w Lublinie pod opieką  pani profesor Beaty Siczek wyjechała na praktyki zawodowe na Majorkę.
Praktyki odbywały się  w terminie 09 kwietnia  - 04 maja 2018 r. w ramach projektu Erasmus +   „ Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”. Do uczestnictwa w projekcie zostaliśmy wyłonieni w procesie rekrutacji. Pod uwagę były brane; postawa ucznia, oceny z przedmiotów zawodowych, predyspozycje zawodowe, a przede wszystkim znajomość języków obcych. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przygotowywały się do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego z elementami kultury krajów do których wyjeżdżali. Braliśmy udział w spotkaniu z panią pedagog i przeszliśmy niezbędne przeszkolenie z zakresu BHP, odbyliśmy wycieczkę zawodową do hotelu. Odbyły się zebrania z rodzicami dotyczące programu stażu, podpisywania umów oraz spraw organizacyjnych.
Praktyki odbywały się w Hotelu Hipotels w Cala Millor Park ****
Podczas realizacji programu stażu zdobyliśmy nowe umiejętności zawodowe oraz kontynuowaliśmy naukę języka hiszpańskiego i angielskiego w warunkach „naturalnych” w sytuacjach zawodowych i prywatnych. Praca wzbudzała w nas bardzo duże zainteresowanie. Pracowaliśmy w różnych działach hotelu; recepcji, restauracji, służbie pięter i w zajęciach z animacji.
Praca w recepcji polegała na obserwacji procedur check in i check out, witaniu i żegnaniu gości, udzielaniu informacji. Poznaliśmy czynności wykonywane w recepcji i wyposażenie działu.
W restauracji poznaliśmy metody nakrywania do stołu, serwowania potraw i napojów zgodnie z zamówienie gości, przygotowanie sali do przyjęcia gości.
W służbie pięter zapoznaliśmy się z zasadami współdziałania z recepcją hotelu oraz przygotowaniem jednostki mieszkalnej na przyjęcie nowych gości.
Praktyka w dziale animacji polegała na organizacji zajęć sportowych oraz artystycznych dla gości, a także udział i pomoc w organizacji wycieczek dla gości hotelu.
W dniach wolnych od praktyk zwiedzaliśmy Palmę – stolicę wyspy Majorka, port w Alcudii, najpiękniejszy punkt widokowy wyspy przylądek Formentor, piękne jaskinie Porto Cristo oraz muzeum Fryderyka Chopina w Waldemossie.
Majorka kojarzy się ze słońcem, plażami i ciepłym morzem, z którego również skorzystaliśmy w czasie odpoczynku od ciężkiej pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie lepiej poznaliśmy siebie, rozwinęliśmy swoje umiejętności zawodowe i nawiązaliśmy nowe kontakty.
W trakcie realizacji projektu swoją pomocą zawsze służyła pani profesor Beata Siczek, która pomagała i wspierała nas zarówno w codziennych sprawach , jak też poprzez stały kontakt z dyrekcją hotelu w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


MAJORKA - PALMANOVA

Grupa 7 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa (kl. 3 et) i technik obsługi turystycznej (kl. 2 dt) z ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie pod opieką Pani Profesor Doroty Sokołek wyjechała na praktyki zawodowe na Majorkę w ramach projektu Erasmus+ pt. : „ Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców  w terminie 9 kwietnia - 4 maja 2018 r.
Uczestnicy projektu zostali wyłonieni drogą rekrutacji. Pod uwagę brane były następujące kryteria: postawa ucznia, wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych i predyspozycje zawodowe oraz znajomość języków obcych.
Przygotowywaliśmy do projektu się przez kilka miesięcy. Podczas zajęć dodatkowych poznaliśmy kulturę i zwyczaje Majorki, uczyliśmy się języka hiszpańskiego i poczyniliśmy duże postępy w języku angielskim, wzięliśmy  udział w spotkaniach z Panią Pedagog i odbyliśmy szkolenie BHP. Przed wyjazdem odbywały się również spotkania organizacyjno-przygotowawcze z udziałem rodziców.
Praktyki odbywały się w czterogwiazdkowym hotelu klasy luksusowej Hotel Son Caliu SPA Oasis. Każdego dnia pracy zdobywaliśmy nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz robiliśmy postępy w posługiwaniu się językiem hiszpańskim i angielskim. Praca wzbudzała w nas bardzo duże zainteresowanie. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie na różnych stanowiskach: w restauracji, recepcji, SPA, w służbie pięter przy uzupełnianiu minibarków. Poznaliśmy techniki nakrywania do stołu, podawania posiłków. W recepcji witaliśmy i żegnaliśmy gości, udzielaliśmy informacji na temat hotelu, poznaliśmy programom stosowany w procedurach zameldowania i wymeldowania gości, zanosiliśmy informacje do pokoi gości. W SPA przygotowywaliśmy gabinety do masażu, sauny, pomieszczenia gdzie goście przygotowywali się do pobytu w SPA przygotowywaliśmy napoje i desery dla gości. Przy obsłudze minibarków wypełnialiśmy kontrolki i uzupełniali brakujące napoje i przekąski. Posługiwaliśmy się językami obcymi. Szybko zauważyliśmy, że staliśmy się otwarci na innych i łatwo nawiązywaliśmy kontakty.
Dwa dni w tygodniu przeznaczone były na odpoczynek, z których jeden dzień na zwiedzanie. Zobaczyliśmy : stolicę wyspy-Palmę, port w Alcudii, punkt widokowy Formentor, Porto Cristo, Soller i muzeum Fryderyka Chopina w Valdemossie. Pogoda sprzyjała. Świeciło słońce, które umilało nam odpoczynek po absorbującej pracy.
Na zakończenie stażu, 4 maja odbyło się uroczyste spotkanie z Dyrektorem hotelu Son Caliu. Podziękowaliśmy Panu Dyrektorowi mu za miłe przyjęcie i wspaniałe praktyki. Pan Dyrektor wręczył nam Certyfikaty potwierdzające nabyte przez nas umiejętności zawodowe i językowe. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na pyszny sok pomarańczowy z naturalnych owoców i pożegnaliśmy się ze wszystkimi pracownikami, z którymi bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Były łzy i mocne uściski.
Dzięki udziałowi w projekcie w znacznym stopniu podwyższyliśmy umiejętności zawodowe. Do tej pory nie mieliśmy kontaktu z hotelem tak wysokiej kategorii. Rozwinęliśmy umiejętności językowe, poznaliśmy siebie, rozwinęliśmy umiejętności interpersonalne i nawiązaliśmy kontakty z nowymi ludźmi. Podczas realizacji i w trakcie pobytu zawsze pomocna była Pani Profesor Dorota Sokołek, która pomagała, wspierała i dodawała nam otuchy.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

MAJORKA - SA COMA

8 kwietnia 2018 r. grupa 5 uczniów pod opieką Pani Profesor Renaty Sadurskiej wyjechała na praktyki zagraniczne na Majorkę w ramach projektu Erasmus+ „ Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” . Zostaliśmy przydzieleni do miejscowości Sa Coma. Odbywaliśmy praktyki w dwóch obiektach: Hotel Mediterraneo i Mediterraneo Club. Każdego dnia nabywaliśmy nowe doświadczenia i robiliśmy postępy w posługiwaniu się językiem hiszpańskim i językiem angielskim. Praca w tak luksusowych hotelach była dla nas wielkim wyróżnieniem. Pracowaliśmy na różnych stanowiskach: w restauracji, jako animatorzy, w barze, w pizzerii oraz w służbie pięter. Poznaliśmy techniki nagrywania stołów oraz podawania posiłków. Mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności jako animatorzy zabaw dla najmłodszych. W służbie pięter doskonaliliśmy umiejętności sprzątania pokoi i części ogólnodostępnych. W pracy posługiwaliśmy się językami obcymi, co w znacznym stopniu pomogło nam przełamać barierę językową i otworzyliśmy się na innych. W dniach wolnych, przeznaczonych na odpoczynek ( 2 dni w tygodniu)  zwiedzaliśmy: stolicę Majorki- Palmę, port w Alcudii, punkt widokowy Formentor, Porto Cristo, Soller. Pogoda była bardzo ładna, świeciło słońce co jeszcze bardziej umilało pobyt i pozwalało na miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W ostatnim tygodniu  wręczyliśmy dyrektorom obiektów oraz pracownikom drobne upominki z Polski oraz podziękowaliśmy za odbyte praktyki. Na zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa w stażu z wyliczonymi umiejętnościami jakie nabyliśmy w trakcie realizacji. Dzięki udziałowi w projekcie poznaliśmy tajniki pracy w hotelu, rozwinęliśmy umiejętności interpersonalne, zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Podczas pobytu na Majorce opiekę nad nami sprawowała wspierająca nas bardzo Pani Profesor Renata Sadurska, która zawsze dawała nam wsparcie i służyła pomocą w każdej sytuacji.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

MAJORKA - CZAS WOLNY

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


DREZNO

Grupa 6 uczennic z kierunków: technik hotelarstwa (kl. 3et) i technik obsługi turystycznej (kl. 2dt) z ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie pod opieką Pani Profesor Marty Stachyry wyjechała na praktyki zawodowe do Drezna, które odbyły się w terminie 9 kwietnia do 4 maja 2018 roku w ramach projektu Erasmus+ pt.: ,,Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców". Uczestnicy zostali wyłonieni drogą rekrutacji. Głównymi kryteriami była znajomość języków obcych, oceny z przedmiotów i postawa ucznia.
Do odbycia praktyk przygotowywaliśmy się kilka miesięcy. Podczas zajęć dodatkowych uczyliśmy się z języka niemieckiego i angielskiego oraz poznaliśmy zwyczaje panujące w Niemczech. Wzięliśmy udział w spotkaniach z Panią Pedagog i odbyliśmy szkolenie BHP. Przed wyjazdem odbyliśmy klika spotkań organizacyjno-przygotowawczych.
Praktyki odbywały się w trzygwiazdkowym Hotelu IBIS. Codziennie zdobywaliśmy nowe doświadczenia zawodowe oraz robiliśmy postępy w posługiwaniu się językiem niemieckim oraz angielskim. Pracowaliśmy na różnych stanowiskach: w serwisie, w recepcji , w kuchni oraz w służbie pięter. Poznaliśmy pracę recepcji w sieci hoteli IBIS, zasady jej działania oraz organizacji. W kuchni doskonaliliśmy techniki krojenia, a w serwisie nauczyliśmy się między innymi obsługi gości przy śniadaniach. Posługiwanie się językami obcymi sprawiło, że staliśmy się otwarci  na innych i łatwo nawiązywaliśmy kontakty.
Po pracy zwiedzaliśmy: Zamek w Dreźnie, Muzeum komunikacji, Muzeum higieny, Park i Pałac w Pilnitz, zamek i katedrę w MeiBen. Pogoda przeszła najśmielsze oczekiwania i rozpieszczała nas niemal codziennie słońcem.
4 maja odbyło się spotkanie z dyrekcją hotelu . Podziękowałyśmy za możliwość odbycia praktyk, oraz serdeczne przyjęcie. Ze smutkiem pożegnałyśmy się ze wszystkimi pracownikami. 
Dzięki udziałowi w projekcie rozwinęłyśmy umiejętności językowe i nawiązałyśmy kontakty z innymi ludźmi. W czasie pracy oraz w czasie wolnym pani Profesor Marta Stachyra służyła nam pomocą i wsparciem.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

DREZNO - CZAS WOLNY 

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Erasmus +  III tura (podsumowanie)

29 maja 2018 odbyło się uroczyste podsumowanie stażu III tury projektu.
Podczas uroczystości uczestnicy projektu opowiedzieli o swoich doświadczeniach i wrażeniach z pobytu w Niemczech i na Majorce. Otrzymali certyfikaty językowe, certyfikaty umiejętności zawodowych i Europass Mobility.
Następnie wyświetlone były prezentacje multimedialne dokumentujące mobilności. Uczniowie  zaprosili  gości: rodziców, dyrekcję szkoły i nauczycieli na poczęstunek, który sami przygotowali na bazie produktów regionalnych przywiezionych ze stażu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

7 czerwca 2018 odbyło się uroczyste zakończenie projektu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas hotelarsko- turystycznych - ponad 160 uczniów.
Uczestnicy projektu opowiedzieli swoim kolegom i koleżankom o przygotowaniach do zagranicznych praktyk, o doświadczeniach zdobytych podczas stażu. Udział w projekcie zilustrowali ciekawymi prezentacjami, w których zamieścili zdjęcia, filmy i opisy dotyczące przebiegu stażu.


powiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Program Erasmus+
realizacja w latach 2014-2016

Program Erasmus+ jest nowym programem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i inne). Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.
Erasmus+ sekcja Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Mobilność edukacyjna dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe zagranicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 będzie realizował projekt:

Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy i turystów”.


W projekcie weźmie udział 32 uczniów z kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej z Technikum Ekonomicznego.
Uczestnicy odbędą 4-tygodniowy staż w luksusowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka).
Hotele, w których odbędzie się staż, od lat współpracują z naszymi partnerami, szkołami hotelarsko-turystycznymi, w ramach praktyk zawodowych.

Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych. Uczestnicy poznają organizację pracy w hotelach, nauczą się obsługiwać urządzenia stosowane w nowoczesnym hotelarstwie. Bardzo ważnym aspektem jest praktyka języka obcego zawodowego szczególnie ważna w zawodach hotelarsko-turystycznych. Hotele, w których uczestnicy projektu będą odbywali staże znajdują się w miejscach niezwykle atrakcyjnych turystycznie, gdzie przybywają turyści z wielu obszarów kulturowo-językowych, co gwarantuje uczestnikom projektu warunki na zdobycie zaplanowanych umiejętności.
Udział w projekcie wpłynie na podwyższenie własnej samooceny jego uczestników, zdobycie nowych interesujących dla pracodawców umiejętności, co w przyszłości może mieć istotny wpływ na szybkie znalezienie pracy. Staże będą odbywały się przez 5 dni w tygodniu, a w week-endy uczniowie będą realizowali program kulturowy.


Projekt będzie realizowany w dwóch turach:

I tura: Termin realizacji: 03-30/05/2015
klasy: 3et, 3dt, 2dt
Francja (Montpellier), Francja (Nimes), Niemcy (Drezno)

II tura: Termin realizacji: 13/09-10/10/2015
klasy: 1et, 1dt, 2et
Majorka (Palmanova), Majorka (Calla Millor)

Nowości w Programie Erasmus+

Zakończyła się rekrutacja do projektu Erasmus+
”Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy i turystów”.

Rekrutacja do pierwszej tury odbyła się 17 października 2014 roku. W ramach tej rekrutacji zakwalifikowało się 17 uczestników, którzy wyjadą  na praktyki zawodowe w maju 2015 do Francji (Nimes, Montpellier) i do Niemiec (Drezno).

Rekrutacja do II tury projektu odbyła się 15 stycznia 2015roku. W ramach tej rekrutacji 15 uczestników zakwalifikowało się do udziału w praktykach zawodowych na Majorce w Palmanova i Cala Millor. Termin realizacji dla tej grupy to wrzesień/październik 2015 roku.

Łącznie w projekcie weźmie udział 32 uczniów Technikum Ekonomicznego z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Obecnie wszyscy uczestnicy projektu uczęszczają na lekcje języków obcych: francuskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz przygotowują się merytorycznie do udziału w projekcie. Uczestniczą także w zebraniach informacyjno- organizacyjnych.

Relacja z realizacji I tury projektu Erasmus+

Projekt Erasmus + "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy i turystów"  realizowany w Technikum Ekonomicznym Vetterów.
Od 2014 roku w Europie realizowane są projekty w ramach nowego  programu Erasmus + finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jako jedyna szkoła w mieście  w 2014r. otrzymała, w wyniku konkursu projektów, dofinansowanie na realizację projektu z sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe. Dzięki dofinansowaniu i ogromu pracy kadry nauczycielskiej 17 uczennic z Technikum Ekonomicznego w terminie 04-29.05.2015  uczestniczyło w praktykach zawodowych w Nimes i Montpellier we Francji oraz w Dreźnie w Niemczech.

Od 14 września do 9 października 2015r. wyjedzie kolejnych 15 uczestniczek na Majorkę do Sa Coma i Palmanova.

Celem mobilności edukacyjnej jest poznanie pracy w hotelach we Francji, w Niemczech i na Majorce. Uczestnicy rozwijali swoje kompetencje zawodowe w zakresie obsługi konsumenta w restauracjach hotelowych, jako recepcjoniści, w służbie piętrowej, a także w recepcji wellness&spa. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, porównanie zachodniego rynku pracy, różnic w organizacji pracy w hotelach w krajach partnerskich projektu, a także zwiedzanie pobliskiej okolicy , kontakt z lokalną społecznością, poznanie ich obyczajów, kuchni, mentalności.
Pierwsze działania projektu rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku. Uczennice zakwalifikowane do projektu odbywały zajęcia z języka angielskiego oraz francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (każda uczestniczka miała zajęcia z 2 języków, zależnie od grupy).Podczas zajęć uczestniczki projektu poznały elementy geografii i cywilizacji kraju do którego wyjeżdżały oraz słownictwo zawodowe z zakresu danego języka. Ponadto  odbyły się spotkania dotyczące organizacji stażu, zasad panujących w kraju partnerskim, spotkania z rodzicami, szkolenie bhp, jak i spotkanie z panią pedagog na którym przekazywane były wskazówki jak radzić sobie ze stresem, rozłąką z bliskimi i życiem w grupie. Po wielu godzinach zajęć językowych i spotkań przygotowujących do praktyk, nadszedł czas na wyjazd.

3 maja 2015 wyjechały na staż 3 grupy.

5 uczestniczek wyjechało do Drezna:
Bogusz Klaudia, Flis Natalia, Kowalczyk Dominika, Janczak Patrycja, Łucyn Ewelina
p. Marta Stachyra- opiekun grupy, nauczycielka języka niemieckiego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

6 uczestniczek wyjechało do Montpellier:
Depta Katarzyna, Długosz Wioleta, Karwańska Agata, Maleszyk Iga, Piędzia Anika, Płecha Iwona
p. Dorota Sokołek- koordynator projektu, opiekun grupy, nauczycielka języka francuskiego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


6 uczestniczek wyjechało do Nimes:
Bojaczuk Urszula, Cieślik Dominika, Grochowska Aneta, Mędrala Katarzyna, Opoka Justyna, Rumińska Anna
p. Beata Siczek - opiekun grupy, nauczycielka języka angielskiego.


Po długiej podróży, która przebiegła bez żadnych komplikacji, zajechaliśmy na miejsce. Podróż do Francji odbyłyśmy samolotem ,a do Drezna busem.
W pierwszym dniu praktyk odbyłyśmy spotkania z koordynatorami ze strony szkół partnerskich, następnie z dyrektorami hoteli i opiekunami praktyk. Zwiedzałyśmy obiekty hotelarskie. Poznałyśmy strukturę organizacyjną hoteli, omówiony został regulamin obowiązujący w danym obiekcie hotelarskim, szczegółowy harmonogram stażu. Praktyki w Nimes realizowane były w Hotelu Vatel należącym do  Międzynarodowego Instytutu Hotelarsko – Turystycznego VATEL, a w Montpellier w Hotelu Pullman, Mariott oraz Ibis. W Niemczech program praktyk realizowany był w hotelach: Ibis -Bastei, Königstein i Lilienstein.
W trakcie praktyk rozwijałyśmy  kompetencje zawodowe, wykorzystywałyśmy naszą wiedzę teoretyczną pracując w różnych działach  hotelu. Praca w restauracji polegała na obsłudze gości, poznaniu systemu komputerowego, gdzie umieszczane były informacje o rezerwacji stolików i zamówieniach gości, utrzymywaniu czystości sal restauracyjnych, praca w tzw. back office, czyli „zaplecze restauracji", gdzie w polerowałyśmy naczynia i sztućce, przygotowywałyśmy zastawę stołową na śniadania, obiady oraz kolacje. Następnie nakrywałyśmy stoliki do obiadu. Pod względem przygotowywania zastawy stołowej kelnerzy wymagali od nas dużej precyzji, ponieważ w hotelach w których odbywałyśmy staż panują najwyższe standardy obsługi ze względu na wysoką czterogwiazdkową kategorię. Zapoznano nas również z systemem rezerwacji stolików przez gości. Oprócz pracy w restauracji, zajmowałyśmy się również obsługą konferencji. Podawałyśmy przygotowane wcześniej przez nas posiłki oraz napoje. Językiem komunikacji w restauracji był język francuski, angielski i niemiecki. Nasz dzień rozpoczynał się od obsługi śniadań - le petit déjeuner , następnie nakrywania  stołów na obiad- le déjeuner i ponowne przygotowanie sali do wieczornego dîner czyli kolacji.
Następnym działem hotelu była służba piętrowa. Praca pokojówek polegała na kompleksowym przygotowaniu jednostki mieszkalnej.  Wykonywałyśmy wszystkie powyższe czynności poznając sposób ścielenia łóżek "à la française".
Kolejnym działem była recepcja. W zakresie czynności jakie poznałyśmy była rezerwacja pokoi poprzez krajowe systemy rezerwacyjne, wydawanie kart i kluczy do pokoi, kart meldunkowych, informowanie gości o udogodnieniach obiektu i możliwościach spędzania czasu  w mieście. Hotele we Francji i Niemczech obsługiwane są przez narodowe systemy rezerwacyjne, które okazały się przystępne w obsłudze. Między innymi miałyśmy możliwość nadawania haseł do Wi-Fi indywidualnie dla każdego gościa, nanoszenia rezerwacji do systemu, obsługi gości.
Inną formą pracy w recepcji była obsługa gości w recepcji w Wellness & Spa. Praca w obiekcie rekreacyjnym przede wszystkim wymagała od nas znajomości oferty Wellness & Spa i informowania gości z zasad korzystania z nich. Były to m.in. sala fitness, sauna, baseny, siłownia, salon piękności, a także ogródek, gdzie na wysokości 2 piętra można było zaczerpnąć promieni słonecznych na hotelowych leżaczkach. Praca w recepcji polegała też  na wydawaniu kart członkowskich,  wydawaniu ręczników, szlafroków i klapków w których goście mogli chodzić po całym obiekcie.
Poza częścią zawodową stażu, projekt zakładał realizację programu kulturowego. W  weekendy  zwiedzałyśmy miasto, pobliskie miejscowości, rezerwaty przyrody, podczas których poznawałyśmy kulturę, historię kraju goszczącego, a także spożywałyśmy posiłki regionalne, by móc poczuć klimat danego kraju.
Dwie grupy z Francji podróżowały wspólnie. Pierwszym wyjazdem była wizyta w Montpellier, gdzie miałyśmy możliwość zobaczyć piękne ,gwarne, wielokulturowe miasto. Uczestniczyliśmy tam w rozdaniu Europassów uczniom ze szkoły partnerskiej  Lycée de l'Hôtellerie Georges Frêche, którzy zakończyli projekt Leonardo da Vinci . Po uroczystej części i poczęstunku zwiedziliśmy najbogatszą szkołę zawodową na południu Francji, w której było kilka sal restauracyjnych, recepcja, hotel, kilka piekarni, cukierni, w których odbywało się mnóstwo zajęć praktycznych. Szkoła robiła ogromne wrażenie pod kątem architektonicznym, jak i programu edukacyjnego.
Następny wyjazd odbyliśmy do Avignon. Piękne miasto ze słynnym mostem Saint Bénezet. Największe wrażenie zrobiły na nas Ogrody Papieskie oraz monumentalny Pałac Papieski, dawna siedziba papieży. Po zakupach pachnącej  lawendy, z której słynie cały region Langwedocji i Prowansji, udałyśmy się na typowo francuski obiad. Niedziela upłynęła nam na wylegiwaniu się na plaży w Grau- du -Roi  nad Morzem Śródziemnym, gdzie nabierałyśmy sił do następnego ,intensywnego tygodnia pracy. Choć był początek maja, śmiało mogliśmy się opalać i kąpać. W drugi weekend pojechałyśmy  do Aigues-Mortes, średniowiecznego miasteczka  otoczonego murami. W pobliżu  można było spotkać różowe flamingi, które mają tam na doskonałe naturalne warunki do życia panujące w delcie Camargue! Z daleka miasteczko ukryte za grubymi murami wydawało się  nieprzyjemne , ale po przekroczeniu bramy wjazdowej każda z nas zmieniła zdanie! Jasne, niewysokie budynki, z czerwonymi dachami, muzyka, wszechobecny zapach lawendy i uśmiechy na twarzach ludzi. Zdecydowanie żadna z nas nie chciała wracać do domu. Trzeci weekend spędziliśmy w najpiękniejszym, według nas, miasteczku we Francji, jakim było Sète. Położone na wzgórzach, tuż przy Morzu Śródziemnym. Widoki nieziemskie! A w nim ogromny targ, na którym można było kupić prosto wyłowione z morza ryby, ośmiornice, krewetki, langusty, małże, kraby i wiele innych owoców morza, których nigdy wcześniej nie widziałyśmy. Ten dzień zakończyliśmy spacerem po plaży, zbieraniu ogromnych muszelek i w drodze powrotnej, podróżą wesołym autobusem, w którym spotkaliśmy piłkarzy wracających po wygranym meczu. Śpiewy, podróż  za darmo (kierowca nie chciał od nas biletów na przejazd) i mnóstwo komplementów w naszym kierunku – żyć nie umierać! Ostatni weekend grupa z Nîmes spędziła w Pont du Gard – wielkim akwedukcie, z III w p.n.e. Wizyta w tym miejscu z pewnością była najlepszym wyjazdem podczas całego stażu. Piękna pogoda, rzeka wśród wzgórz, akwedukt i setki zwiedzających. Po zapoznaniu się z historią obiektu, odpoczęliśmy nad brzegiem rzeki, gdzie słoneczko postanowiło dać o sobie znać.
Grupa z Niemiec dokładnie poznała historyczne miasto Drezno. W wolnym czasie dziewczęta zwiedzały miasto i jego okolice. Obiekty jakie zobaczyłyśmy to: Zamek w Pillnitz,  Panometer  Dresden, Frauenkirche, Hygiene Museum oraz piękne miasteczko na wzgórzach Meißen.
Ludzie jakich poznałyśmy podczas stażu, zarówno personel hotelowy jak i kadra dyrektorska byli  bardzo przyjaźni i zawsze służyli nam pomocą, a atmosfera panująca w hotelach sprawiła, że nie chciałyśmy wracać do domu!
Wyjazd na staż w ramach programu Erasmus + dał nam ogromną możliwość rozwoju zawodowego, nabycia nowych umiejętności  językowych, wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznania  kultur i zwyczajów innych narodowości. Kontakt ze społecznością lokalną pozwolił dostrzec nam różnice kulturowe, praca wśród różnych narodowości różnorodną mentalność, obyczaje . Jednak najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że każdy z nas miał wspólny cel – rozwój osobisty. Z pewnością każda uczestniczka projektu podniosła wiarę w swoje możliwości, bo skoro dałyśmy sobie radę w obcym środowisku, posługując się obcym językiem, to dlaczego nie miałybyśmy odnieść sukcesu we własnym kraju. Myślę, że  "ta przygoda" została na trwale odznaczona wielkim plusem w życiu  każdej z uczestniczek projektu. 

Majorka
Czas realizacji: 13 września - 11 października 2015 roku

 

Lista uczniów biorących udział w praktykach w Palmanova.
1.Kolasa Klaudia
2.Lipska Klaudia
3.Słowińska Miriam
4.Włoszek Karolina
5.Wrzesińska Wiktoria
Dorota Sokołek - opiekun

Lista uczniów biorących udział w praktykach w Sa Coma.
1.Kiełbasińska Justyna
2.Krawczyk Karolina
3.Polak Anna
4.Rykucka Izabela
5.Sągała  Dominika
6.Serej Karolina
7.Szelewicka Ewelina
8.Woś Małgorzata
9.Woźniak Dorota
10.Zbiciak Edyta
Renata Sadurska - opiekun

Erasmus + na Majorce

Po miesiącach przygotowań i ciężkiej nauce, 15-osobowa grupa uczennic z klas 3et, 2et i 2dt z kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, wyruszyła na podbój Majorki. Na wyspę dotarłyśmy w godzinach nocnych i już zostałyśmy rozdzielone, ponieważ miałyśmy pracować na dwóch różnych krańcach wyspy. Tym oto sposobem pięć dziewczyn pod opieką pani wicedyrektor Doroty Sokołek udało się do miasta Palmanova, gdzie czekała na nie praca w czterogwiazdkowym hotelu Son Caliu. Pozostała dziesiątka pod przewodnictwem pani prof. Renaty Sadurskiej pojechała do Sa Coma, w której miałyśmy odbyć praktykę w hotelach należących do sieci Hipotels: Aparthotel Mediterraneo Club oraz Hotel Mediterraneo – oba w  kategorii czterech gwiazdek.
Po dobrze przespanej nocy odbyło się spotkanie z dyrektorami hoteli i poznanie miejsc pracy. Nasze obawy o to jak zostaniemy przyjęte okazały się bezpodstawne, ponieważ powitano nas szerokim uśmiechem i dobrym słowem. |W kolejnych dniach wpadłyśmy w wir pracy. Pracowałyśmy w służbie pięter, która jest zorganizowana całkiem inaczej niż w Polsce i m.in. nauczyłyśmy się kompletnie nowego sposobu ścielenia łóżek. W restauracji biegałyśmy z tacą wśród gości i nakrywałyśmy do stołu, w barze poznałyśmy sekrety robienia orzeźwiających drinków bezalkoholowych, a w pizzerii dowiedziałyśmy się jak smakuje prawdziwa pizza. Ponadto pomagałyśmy w recepcji, przez którą codziennie przewija się tłum ludzi mówiący wszystkimi językami świata oraz w SPA, gdzie robiono wszystko, aby gość wyszedł zrelaksowany i z nową energią do zwiedzania.
Codziennie uczyłyśmy się czegoś nowego i rozwijałyśmy zdolność komunikacji w języku obcym. Tutaj wielkie brawa należą się pracownikom hoteli, którzy wszystko nam tłumaczyli i pilnowali abyśmy dobrze wykonywały swoje zadania. Byli to ludzie wyrozumiali i z ogromnym poczuciem humoru, ciągle nas wspierali i pomagali odnaleźć się w nowym miejscu. Bardzo szybko się z nimi zaprzyjaźniłyśmy, co ułatwiła charakterystyczna dla Hiszpan otwartość i przyjacielskie podejście do człowieka. Współpraca z nimi była czystą przyjemnością.
Ale nie samą pracą człowiek żyje. Dwa dni w tygodniu miałyśmy wolne od pracy. Mimo, że do złocistej plaży z turkusową wodą Morza Śródziemnego miałyśmy naprawdę blisko, to na opalanie się, nawet w tak cudownym miejscu, szkoda było czasu kiedy czekał na nas ciekawy program kulturowy. Zwiedzanie Majorki rozpoczęłyśmy z mocnym przytupem, bowiem pojechałyśmy do najpiękniejszego miasteczka na całej wyspie – XIV-wiecznej Valldemossy. To właśnie tam, w klasztorze Kartuzów, Fryderyk Chopin leczył się na gruźlicę i szczerze mówiąc, wcale nie dziwimy się, że wybrał to miejsce. Dzisiaj cela, w której mieszkał kompozytor jest otwarta dla zwiedzających, a widok rozpościerający się z okien klasztoru zapiera dech w piersiach. Jeszcze tego samego dnia, przejeżdżając przez Deię pełną tarasów i domów ukrywających się pośród gór, dotarłyśmy do Port de Soller, gdzie kąpałyśmy się w wodach zatoki i zjadłyśmy obiad w miejscowej restauracji. Cały dzień spędziłyśmy w zachodniej części wyspy i trzeba przyznać, że fale Morza Śródziemnego obmywające podnóża gór robią piorunujące wrażenie.
W następnym tygodniu naszym celem była stolica wyspy, czyli Palma de Mallorca. Na miejscu wędrowałyśmy uliczkami starego miasta i jeździłyśmy busem wycieczkowym, który pokazał nam najpiękniejsze zakątki miasta, od zamku ukrytego pośród drzew przez gotycką katedrę, na zatoce pełnej luksusowych jachtów kończąc.
W ostatni weekend przed powrotem odwiedziłyśmy jaskinie w Porto Cristo, gdzie wysłuchałyśmy wspaniałego koncertu granego na podziemnym jeziorze. Muzycy płynęli łódkami oświetlonymi tylko blaskiem świec. Było to naprawdę magiczne widowisko. Po wyjściu z jaskiń udałyśmy się do Manacor, w którym znajduje się fabryka pereł Majorica. Na miejscu dowiedziałyśmy się jak tworzy się biżuterię z pereł i niejedna dziewczyna wyszła stamtąd z nową błyskotką. Po drodze z miasta wstąpiłyśmy jeszcze do popularnej  restauracji Les Torres i już pędziłyśmy do Alcudii i Cap de Formentor – najbardziej wysuniętego w morze przylądka na wyspie. Przyroda znów zachwyciła nas swoim pięknem ukazując nam zielone zbocza gór i fale rozbijające się o skały kilkaset metrów niżej.
Po dniu pełnym atrakcji rozjechałyśmy się do swoich hoteli, żeby przygotować się do ostatniego tygodnia pracy. Tych kilka dni minęło szybko i w końcu przyszedł czas pożegnań. Odwiedziłyśmy każdy dział hotelu przychodząc z polskimi słodyczami i gorącymi podziękowaniami. Uściskom i życzeniom nie było końca, a im dłużej się żegnałyśmy, tym bardziej nie chciałyśmy wracać. Pocieszeniem było to, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z naszej pracy i wielokrotnie zapraszali nas do powrotu do pracy w  przyszłym sezonie.
Przez ten miesiąc nauczyłyśmy się naprawdę wiele. Praca w innym kraju i w obiekcie o wysokim standardzie, nauka języka i poznanie kultury hiszpańskiej składają się na ogromne doświadczenie, a gorące słońce Majorki, wspaniali ludzie i cudowne widoki tworzą przepiękne wspomnienia, do których często będziemy wracać. Przybywając na wyspę pełne obaw, opuszczałyśmy ją smutne, że praktyka trwała tak krótko.

Erasmus + na Majorce - praca

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

Erasmus + na Majorce - czas wolny

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Erasmus + na Majorce - podsumowanie

5 i 6  listopada 2015 roku miała miejsce uroczystość rozdania certyfikatów dla uczestników projektu. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele oraz licznie przybyli uczniowie ZSE.
W pierwszej część uroczystości każda grupa uczestniczek projektu opowiadała o doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu. Następnie uczestniczki otrzymały certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz odbyła się projekcja  prezentacji  multimedialnych  ilustrujących przebieg stażu.
W drugiej części  uczestniczki zaprosiły wszystkich gości na poczęstunek. Poczęstunek był przygotowany na bazie produktów przywiezionych  z projektu. Były to potrawy, których nauczyły się przygotowywać podczas praktyk. Przygotowanie stołów oraz obsługa uroczystości to również  prezentacja umiejętności  zdobytych podczas praktyk.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione