JUBILEUSZ 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW
1866 - 2016


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Szkoła założona w 1866 roku z inicjatywy Zgromadzenia Kupców
Miasta Lublina obchodzi 150-lecie istnienia.

Program uroczystości 22 kwietnia 2016 roku:

 • 10.30   Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej
 • 11.30   Przemarsz z Archikatedry do gmachu Szkoły
 • 12.00   Obchody Jubileuszu:
    • odsłonięcie i poświęcenie Tablicy pamiątkowej
    • część oficjalna uroczystości
    • spotkania okolicznościowe Gości i Absolwentów

JUBILEUSZ 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW objęli HONOROWYM PATRONATEM:

Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Lublin
L
ubelski Kurator Oświaty

SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW W LUBLINIE

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów  w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 14 odbyła się Uroczystość Jubileuszu 150-lecia Szkół Vetterów.

Od roku 1927 Szkoła nosi imię Augusta i Juliusza Vetterów. Obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. vetterów funkcjonuje kontynuując bogatą tradycję instytucji szkolnych działających w gmachu Szkoły. Szkoła kształcąc młodzież nieprzerwanie od 1866 roku reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy modyfikując kierunki nauczania i wprowadzając nowe zawody. Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą Technikum Ekonomiczne i XVI Liceum Ogólnokształcące.

Uroczystość Jubileuszu rozpoczęło odsłonięcie w gmach Szkoły Tablicy Pamiątkowej 150-lecia Szkoły Vetterów przez Pana dr Krzysztofa Żuka Pezydenta Miasta Lublin i dyrektora Szkoły Vetterów w latach 1970-1975 Pana Zbigniewa Piórkowskiego. Poświęcenia Jubileuszowej Tablicy dokonał ksiądz Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ksiądz Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, ksiądz Arcybiskup Abel Ordynariusz Prawosławnej Diecezji  Lubelsko-Chełmskiej, ksiądz Dziekan Adam Lewandowski Proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, ksiądz Grzegorz Brudny Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej świętej Trójcy w Lublinie, Pan Lech Sprawka Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan dr Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Pan dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Pan Piotr Kowalczyk Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowanie Urzędu Miasta Lublin, Pani Danuta Malon Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie, Pan Janusz Pawłowski Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków, Pan Zdzisław Łoziński Prezes  Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Lublinie, Pan Ryszard Montusiewicz Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, Pan Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz inni wybitni Goście i Absolwenci Szkół Vetterów.

Podczas uroczystości został wyświetlony film o historii Szkoły. Wykład inauguracyjny: Rola Szkoły w tworzeniu historii oświaty lubelskiej wygłosił pan Poseł Lech Sprawka.

Po interesującym wykładzie odbyło się nadanie Medalu Prezydenta Miasta Lublin Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przez pana Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka. Następnie udekorowano Sztandar Szkoły Medalem „Sybiru” przez pana Janusza Pawłowskiego Prezesa Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków. Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przekazał Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek.

Podziękowano i wręczono Medale Pamiątkowe 150-lecia Szkół Vetterów przedstawicielom Władz, Organizacji kombatanckich, Nauczycielom i Członkom Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vettrów w Lublinie. Uhonorowano    grawertonami i podziękowaniami instytucje współpracujące ze Szkołą: Hotel Europa, Bank PKO BP II Oddział Lublin, LPEC, MPWiK.

W Jubileuszu udział wzięły delegacje szkół partnerskich z:

 • Jordanii – Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły w Madabie,
 • Mołdawii – Dyrektor i 3-osobowa delegacja Kolegium Finansowo-Bankowego w Kiszyniowie,
 • Francji – Koordynatorzy  projektów międzynarodowych z Liceum Hotelarskiego w Montpellier,
 • Ukrainy – Dyrektor Centrum Oświatowego oraz przedstawiciele Starostwa w Kowlu.

Uroczystość uświetnił wspólny koncert chóru Gloria Victis oraz młodzieży szkolnej.

W Obchodach Jubileuszu wzięło udział ponad tysiąc osób, w tym około 600 absolwentów Szkół Vetterów.

Obchody Jubileuszu kierowane były do Władz lokalnych, Absolwentów Szkół Vetterów, uczniów, rodziców i środowiska lokalnego miasta Lublina.

Promocja Jubileuszu była realizowana w prasie, telewizji (TVP Lublin, Lubelska.TV), Internecie oraz na stronie internetowej Szkoły.


SPONSORZY
JUBILEUSZU 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW
Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.
Hotel Europa S.A.
Lublin, Krakowskie Przedmieście 29


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.


 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Lublinie


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


ARTHORS Sp. z o.o.
Nałęczów, Al. Kasztanowa 6


OPTYK Krzysztof Jan Toporowski Sp. z o.o.
Lublin, ul. Jana Sawy 8


TARTAK USŁUGOWY Kazimierz Borys
Długi Kąt 106


Piekarnia-Cukiernia "ORZEŁ"
Marcin Orlikowski
Lublin, ul. Lubartowska 15/9


Małgorzata Anna Hoffman-Cieplińska


 

OBCHODY JUBILEUSZU 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW DLA UCZNIÓW

W dniu 21 kwietnia 2016 roku, czyli w przeddzień głównych Uroczystości, odbyło się spotkanie dla uczniów i nauczycieli.

Wprowadzono uroczyście Sztandar Szkoły, Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk wygłosiła wykład jubileuszowy, następnie zaprezentowano film o historii szkoły. Reprezentacja młodzieży i nauczycieli została oddelegowana na cmentarzy przy ulicy Lipowej, gdzie zostały złożone wieńce na grobach patronów Szkół Augusta i Juliusza Vetterów.

W dalszej części uroczystości nastąpiło podsumowanie pięciu konkursów organizowanych dla uczniów z okazji Jubileuszu. Wręczono dyplomy i nagrody uczniom oraz nauczycielom.

Na zakończenie zebrani wysłuchali wspólnego koncertu chóru Gloria Victis oraz młodzieży szkolnej.

Poniżej wyniki wszystkich konkursów.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚĆ DLA UCZNIÓW

 


JUBILEUSZ 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW
1866 – 2016

Szkolne konkursy dla uczniów organizowane w ramach obchodów Jubileuszu:

WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW

KONKURS LITERACKI NA TEMAT PATRONÓW SZKOŁY
I miejsce:
Patrycja Karauda, klasa 2cl
Klaudia Żmudziak, klasa 2dt
II miejsce:
Angelika Komsta, klasa 1bl
III miejsce:
Joanna Zawiślak, klasa 2bt
Wyróżnienia specjalne:
Klaudia Jakubczyk, klasa 1bl
Ewelina Kuźmińska, klasa 2cl

Wyróżnienia:
Dominika Zgierska, klasa 2et
Julia Abramczuk, klasa 1bl
Gabriela Mitura, klasa 3dt

KONKURS HISTORYCZNY O PATRONACH  SZKOŁY AUGUŚCIE I JULIUSZU VETTERACH ORAZ SZKOLE VETTERÓW
I miejsce:
Katarzyna Sadurska, klasa 1bt
II miejsce:
Norbert Kosior, klasa 2at
III miejsce:
Kinga Topyła, klasa 2dt

Wyróżnienia:
Karolina Cabań, klasa 2dt
Karolina Wankiewicz, klasa 2dt
Karolina Serej, klasa 2dt
Klaudia Misiak, klasa 1bt

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPUŚCIZNY AUGUSTA I JULIUSZA VETTERÓW
I miejsce:
Gabriela Sagan, klasa 1al
II miejsce:
Ewa Organista, klasa 1ct
III miejsce:
Maciej Rak, klasa 1ct

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE”
I miejsce:
Karolina Kurnicka, klasa 1cl
II miejsce:
Katarzyna Raczkowska, klasa 3dt
III miejsce:
Natalia Chapuła,  klasa 3et
Wyróżnienia:
Joanna Zawiślak, klasa 2bt
Klaudia Kuś, klasa 3dt
Monika Łukasiewicz, klasa 3et
Olga Bylica, klasa 3e
t

KONKURS GRA MIEJSKA „ŚLADAMI VETTERÓW PO LUBLINIE”
I miejsce:
zespół z klasy 2bt: Agnieszka Kulik, Tina Pożarowszczyk, Karolina Kieliszek
(I wyróżnienie):
zespół z klasy 1al: Anna Kozak, Małgorzata Turska, Jan Rojewski
(II wyróżnienie):

zespół z klasy 2bt: Joanna Zawiślak, Anna Winnicka, Grzegorz Wójcik

powiekszenie


Od czasu powstania Szkoły w 1866 roku zmieniło się niemal wszystko - począwszy od kształtu państwowości polskiej, a skończywszy na poziomie wiedzy. Na historii Vetterowskiej Społeczności odbijały się piętnem dziejowe zawieruchy, zmieniające się trendy umysłowe i mody. Z biegiem lat krystalizowały się zwyczaje podtrzymywane przez kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów - słowem tworzyła się tradycja nadająca tożsamość Szkole, założonej z myślą o kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu i bankowości.

Idea braci Vetterów, polegająca na harmonijmym połączeniu wiedzy ogólnej ze specjalistycznymi umiejętnościami, rozszerzona o program wychowania respektujący narodowy patriotyzm, rozwijający osobowość i moralną postawę uczniów, wreszcie przygotowujący ich do odnalezienia się w rzeczywistości dorosłego życia, stworzyła standardy, według których zorganizowane jest życie Szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w witrynie internetowej
oraz odwiedzenia naszej Szkoły z okazji Jubileuszu 150-lecia istnienia.


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione